ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: YANISA ที่ ตุลาคม 29, 2019, 03:12:23 PM

หัวข้อ: นายจ่้างออกคำสั่งให้จ่ายเงินค่าวันหยุดพักผ่อนสะสมประจำปีน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนดไ
เริ่มหัวข้อโดย: YANISA ที่ ตุลาคม 29, 2019, 03:12:23 PM
ในสถานประกอบกิจการมีระเบียบว่าด้วยการลาและการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้คือเรื่องการเบิกเงินค่าวันหยุดพักผ่อนสะสมประจำปีสำหรับผู้้ที่เกษียณอายุ โดยระเบียบกำหนดไว้ว่า สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนสะสมได้มีไม่เกิน 60 วัน และให้เบิกได้เมื่อเจ้าหน้าที่เกษียณตามที่เหลืออยู่จริงแต่ไม่เกิน 60 วัน แต่นายจ้างมีคำสั่งให้กำหนดวันหยุดพักผ่อนให้หมด หากไม่หยุดถือว่าลูกจ้างสละสิทธิ์วันหยุด และไม่สามารถเบิกเป็นเงินได้ จึงอยากถามว่า ระเบียบนั้นถือเป็นสภาพการจ้างหรือไม่ ตั้งแต่มีระเบียบนี้มาผู้เกษียณก็เบิกเงินค่าวันหยุดพักผ่อนตามที่ระเบียบกำหนดไว้จนถึงปีที่แล้ว  และนายจ้างออกคำสั่งที่ขัดกับระเบียบหรือไม่ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ จะเป็นผู้เกษียณในเดือน ธันวาคม 2562 นี้ค่ะ
หัวข้อ: Re: นายจ่้างออกคำสั่งให้จ่ายเงินค่าวันหยุดพักผ่อนสะสมประจำปีน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนดไ
เริ่มหัวข้อโดย: Manotham ที่ ตุลาคม 29, 2019, 03:57:41 PM
วันหยุดพักผ่อน

  เป็นสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.30 และสามารถตกลงกันให้สะสม ในปีต่อๆไปได้..ระเบียบตามบอกมา น่าจะขัดต่อ กฎหมาย คงใช้บังคับไม่ได้