ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: aMMa82 ที่ เมษายน 09, 2020, 05:15:24 PM

หัวข้อ: สอบถามเรื่องวันลาพักร้อนค่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: aMMa82 ที่ เมษายน 09, 2020, 05:15:24 PM
สวัสดีค่ะ ทนายพร

ดิฉันมีข้อสอบถามเรื่องวันลาพักร้อน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ว่า เมื่อทำงานครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์ลาพักร้อน ได้ 10 วัน

นับจากวันเริ่มทำงานเดือน สิงหาคม 2561- ธันวาคม 2561 จะได้วันลา 4 วัน pro rate
มกราคม 2562-ธันวาคม 2562 เป็น 10 วัน
มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน ประมาณ 3 วัน

แต่คำถามคือ นายจ้างจะให้ใช้วันลาก็ต่อเมื่อเข้าสู่ปีต่อไป
เช่น วันลาของปี 2561 จะใช้ได้ในปี 2562 (4วัน) และวันลาของปี 2562 (10วัน) จะนำไปใช้ในปี 2563

ซึ่งในความเข้าใจของดิฉันคือ ปี 2561 และ 2562 (เมื่อครบ 1 ปีการทำงาน สิทธิวันลาในปีที่ 2 จะเกิดทันที) จะสามารถใช้วันลาทั้งหมดได้ทันทีในปี 2562 คือ 4+10 รวม 14 วัน ถ้าเหลือจึงทบไปยังปี 2563 ปีต่อไป บริษัทให้ทบได้

ไม่ทราบว่า ดิฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะ

รบกวนทนายพร ช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: สอบถามเรื่องวันลาพักร้อนค่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: ทนายพร ที่ เมษายน 10, 2020, 12:28:31 PM
ถามเกี่ยวกับการคิดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ส่วนใหญ่คนงานจะเรียกว่าวันลา แต่กฎหมายกำหนดว่าเป็นวันหยุด) ซึ่งหลายคนก็ยังมีความสับสน จึงขออธิบายให้เข้าใจดังนี้

คามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า "ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้

นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้

สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้"

ก็หมายความว่า ในการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี มีทางเลือกได้ ๒ แบบ ๓ วิธี คือ
๑. นายจ้างเป็นคนกำหนดให้ลูกจ้างหยุด
๒. นายจ้างให้สิทธิลูกจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดเอง
๓. นายจ้างกำหนดให้หยุดบางส่วนและลูกจ้างกำหนดเองบางส่วน

แล้วทีนี้ สิทธิเกิดเมื่อไหร่?

เมื่อดูข้อกฎหมายจะเห็นว่า สิทธิจะเกิดเมื่อทำงานมาครบ ๑ ปีแล้ว เช่น เริ่มงาน ๑ สิงหาคม ๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๒ ครบ ๑ ปี พอดี เมื่อครบแล้วก็ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีของรอบปี สิงหาคม ๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๖๒ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๖๓ หรือจนกว่าจะใช้สิทธิหยุดครบถ้วนแล้ว....นี่คือข้อกฎหมาย

ปัญหาที่เกิดขึ้น...คือ...ถ้าคิดเช่นนี้ ฝ่ายบุคคลตายยยย...เพราะแต่ละคนเข้าทำงานไม่พร้อมกัน เมื่อไม่พร้อมกันก็เกิดสิทธิไม่พร้อมกัน ต้องมาตรวจสอบวุ่นวาย ก็เลยใช้วิธี "คิดตามส่วน" หมายความว่า ถ้าเข้าทำงานเดือนกรกฎาคม ถ้าบริษัทกำหนดให้พนักงานมีสิทธิได้รับวันหยุดประจำปีๆละ ๑๐ วัน ก็ตัดเลยตามส่วนไปเลย ๕ วัน อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปตามวรรท้ายของมาตรา ๓๐

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องไปถามบริษัทว่า ถ้าทำงานไม่ครบปีจะได้สิทธิตามส่วนตามวรรคท้ายหรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่  ก็ต้องใช้สิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้นคือครบปีแล้วจึงใช้สิทธิ

เว้นแต่ปีสุดท้ายที่ทำงาน ให้คิดตามส่วนระยะเวลาที่ทำงานครับ

ดังนั้น ที่ถามมาว่าเข้าใจถูกมั๊ย ก็ตอบว่า มีทั้งถูกและไม่ถูกครับ เหตุผลก็เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้นครับ

ทนายพร.