ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: ทนายพร ที่ ธันวาคม 02, 2013, 04:55:58 PM

หัวข้อ: อยู่ในช่วงทดลองงาน แต่ไม่ผ่านโปร จะได้ค่าชดเชยเพราะถูกเลิกจ้างหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: ทนายพร ที่ ธันวาคม 02, 2013, 04:55:58 PM
แม้ว่าท่านเป็นลูกจ้างทดลองงาน แต่เมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนดไว้ และท่านได้ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วันแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ตามความมาตรา 118 (1) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ระบุไว้ว่า

มาตรา 118  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย