ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: tatiya ที่ มกราคม 03, 2018, 05:06:59 PM

หัวข้อ: รัฐวิสาหกิจสามารถให้พนักงานทำล่วงเวลาเกิน 36 ช.ม.ต่อสัปดาห์ได้หรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: tatiya ที่ มกราคม 03, 2018, 05:06:59 PM
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ออกข้อกำหนดหรือระเบียบที่กำหนดที่ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง(พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ทำล่วงเวลาเกิน 36 ช.ม.ต่อสัปดาห์
จึงอยากสอบถามว่า
1.ถ้ามีการให้พนักงานรัฐวิสาหกิจทำล่วงเวลาเกิน 36 ช.ม.ต่อสัปดาห์ จะผิดกฎหมายหรือมีบทลงโทษตามกฎหมายหรือไม่ครับ
2.หากข้อบังคับหรือข้อกฎหมายอื่นใดที่ออกตาม พรบ.แรงงาน แต่ รัฐวิสาหกิจยังไม่มีการออกระเบียบกำหนด รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่ออกตาม พรบ.แรงงานนั้นหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 
หัวข้อ: Re: รัฐวิสาหกิจสามารถให้พนักงานทำล่วงเวลาเกิน 36 ช.ม.ต่อสัปดาห์ได้หรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: ทนายพร ที่ มกราคม 22, 2018, 02:31:31 AM
เข้าเรื่องเลยนะครับ
ผู้ถามว่า
1.ถ้ามีการให้พนักงานรัฐวิสาหกิจทำล่วงเวลาเกิน 36 ช.ม.ต่อสัปดาห์ จะผิดกฎหมายหรือมีบทลงโทษตามกฎหมายหรือไม่ครับ
ตอบ แม้จะมีการทำงานล่วงเวลาเกินสัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะมิได้มีกฎหมายห้ามในเรื่องการกำหนดชั่วโมงทำงานล่วงเวลา เมื่อไม่มีการกระทำอันอ้างว่าผิดกฎหมายจึงไม่มีบทลงโทษด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาได้กำหนดไว้สำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการ"มาตรฐานแรงงานไทย" หรือ มรท.นั่นเองครับ

2.หากข้อบังคับหรือข้อกฎหมายอื่นใดที่ออกตาม พรบ.แรงงาน แต่ รัฐวิสาหกิจยังไม่มีการออกระเบียบกำหนด รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่ออกตาม พรบ.แรงงานนั้นหรือไม่ครับ
ตอบ รัฐวิสาหกิจจะมีกฎหมายเฉพาะของตนเอง เมื่อยังไม่มีกฎระเบียบกำหนด จะไม่นำกฎหมายของเอกชนมาบังคับใช้แทนได้ เนื่องจากในกฎหมายแต่ละฉบับก็จะมีการกำหนดให้ใช้กับใคร? และยกเว้นหน่วยงานใด ดังเช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน ก็จะมีบอกไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งได้ยกเว้นไม่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจตาม (๒) ครับ

ทนายพร