ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: Kaiyohai ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 01:41:34 PM

หัวข้อ: อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiyohai ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 01:41:34 PM
ใครพอมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้ บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า แล้วมีโทษยังไงบ้าง
หัวข้อ: Re: อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PaaN Kanchanadith ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 10:41:44 PM
ช่วยตอบนะคะ
บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมตาม link นี้นะคะ https://bit.ly/2lVewug

ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบทกำหนดโทษ ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 https://bit.ly/2zctsO9 ตามมาตรา 20 ที่ระบุไว้ว่า

มาตรา 20 ผู้ใดส่งออกหรือนําเข้าซึ่งสินคาต้องห้ามตาม มาตรา 5 (1) หรือฝ่าฝืนมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้า หรือทั้งจําทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย
หัวข้อ: Re: อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Dishawnna ที่ กรกฎาคม 10, 2018, 04:08:10 PM
โทษหนักด้วยน่ะจะบอกให้