07/12/21 - 07:46 am


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ืpanchewa123

หน้า: [1]
1
ผมอยากสอบถามครับ
ในตัวสััญญาผมเป็นสัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนครับ เป็นงาน IT Outsource
ในสัญญามีการบอกว่าการจะลาออกล่วงหน้าก่องหมดสัญญาต้องแจ้งภายใน ... วัน และจะมีการปรับเงินด้วย
ในส่วนนี้คือจำเป็นต้องจ่ายจริงๆใช่มั้ยครับถ้าผมลาออกก่อนหมดสัญญาไป

เพราะการมีเงื่อนไข สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดล่วงหน้า ... วัน
มีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด และนายจ้างก็สามารถเลิกจ้างเราก่อนที่จะหมดสัญญาได้ด้วย

หน้า: [1]