23/11/19 - 06:38 AM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Manotham

หน้า: [1] 2
1
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ยาไอซ์1.3g
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:15:23 AM »
ยาเสพติด
    คงมีโทษจำคุก  4-15 ปี...การรับสารภาพ  ย่อมมีเหตุบรรเทาโทษ

2
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: การยึดทรัพย์
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:12:39 AM »


การโกงเจ้าหนี้
  ถ้าผู้รับจำนำ  นำรถไปขาย  คุณคงไม่มีความผิด เพราะขาดเจตนา  คือโอนลอยไว้แต่แรก ไม่ได้โอนเพื่อหนีหนี้...ถ้ามีการดำเนินคดี  ก็นำข้อเท็จจริงนี้ไปอ้างอิง หรือใช้เป็นข้อต่อสู้ให้พ้นผิดได้...

3
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: การยึดทรัพย์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2019, 02:19:38 AM »


การบังคับคดี

  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา  สามารถยึดรถไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ได้   เพราะเพียงโอนลอยไว้     ก็อ้างกับ สนง.บังคับคดีได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพ ที่ราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท อาจไม่ถูกยึดก็ได้  ตามป.วิแพ่ง ม.301 (2)  คงต้องยื่นคำร้องคัดค้านฯ ถ้าไม่ได้ผล คงต้องร้องศา่ล...

4
(ต่อเนื่อง)

  เงื่อนไขสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขอเบิกเงินสวัสดิการฯ  คือเมื่อจดทะเบียนรับรองบุตร ก็ควรให้แม่ของเด็ก ทำบันทึกยินยอมให้คุณใช้อำนารตปกครองบุตรด้วย  แม้ในความเป็นจริง คุณเป็นผู้ดูแลบุตรก็ตาม  แต่ในเอกสารต้องมีบันทึกยืนยันไว้ว่าคุณ เป็นผู้ปกครองบุตร  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ครับ

5
การรับรองบุตร
  คุณและแฟน ไปที่ สนง.ทะเบียนราษฎร์ในอำเภอที่มีภูมิลำเนา  เพื่อจดทะเบียนรับรองบุตร คงไม่ต้องรอให้บุตรเขียนหนังสือได้ก่อน  หลักฐานการรับรองบุตรน่านจะเบิกเงินสวัสดิการฯได้ ก็ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกที

6
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: อยากทรายจะติดกี่ปีค้ะ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 08:11:49 AM »
คดียาเสพติด

  คงถูกตั้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย  ถ้ามีปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม จะมีโทษจำคุก ตลอดชีวิต ปรับ 1-5 ล้านบาท หรือ ประหารชีวิต ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ ม.66 วรรค 3...การรับสารภาพ ย่อมมีเหตุบรรเทาโทษ   แต่คงตอบไม่ได้ว่า ศาลจะลงกี่ปี  เพราะเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น...

7
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: โดนบีบให้เขียนใบลาออก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2019, 06:19:07 AM »
ถูกบีบให้ลาออก

  ถ้าถูกข่มขู่ให้เขียนใบลาออก  ถือว่าใบลาฯนั้นเป็นโมฆียะ ตาม ปพพ. ม.164  เมื่อบอกล้าง(คือบอกกับนายจ้างว่า ไม่ยอมรับตามใบลาออกนี้)  ก็จะเป็นโมฆะ คือใช้บังคับไม่ได้  แต่ก็ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันพอสมควรว่า ถูกข่มขู่จริง....ถ้ามีการฟ้องร้อง บรรยากาศการทำงานที่ราบรื่น ย่อมเสียไป การจะทำงานร่วมกันต่อไป คงลำบาก...

8
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: วันทำงานของพนักงาน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2019, 06:11:14 AM »
เวลาในการทำงาน

 ถ้ากำหนดการทำงานใหม่ ก่อผลกระทบฯ  เบื้องต้น ก็ควรใช้การเจรจากันก่อน  ถ้าตกลงกันไม่ได้ คงต้องฟ้องศาลแรงงาน...การฟ้องฯ ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี และสูญเสียสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดก่อน...

9

การเลิกจ้าง

   เมื่อถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย ตามเวลาที่ทำงาน ตาม ม.118  แต่ลูกจ้างต้องไม่มีความผิด ตาม ม.119(ทุจริตฯ จงใจให้นายจ้างเสียหาย  ประมาทเลินเล่อฯ ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ   ละทิ้งหน้าที่3 วัน   ฯ) และ ปพพ. ม.583(ขัดคำสั่งเป็นอา่จิณฯ) ส่วนค่าเสียหายอื่น  คงต้องพิสูจน์ว่า เสียหายอย่างไร..

10
ยาเสพติด

  ถ้าถูกตั้งข้อหาครอบครองฯ จะมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000  -  200,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ ม.67...การกระทำความผิดซ้ำภายใน 5 ปี จะถูกเพิ่มอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลลงโทษในคดีหลัง ตาม ม.97...ถ้า่ให้การรับสารภาพแต่แรก   ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษ  ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา แต่คงตอบชัดเจนไม่ได้ว่า จะถูกลงโทษมากน้อยเพียงใด เพราะเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น...

11
วันหยุดพักผ่อน

  เป็นสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.30 และสามารถตกลงกันให้สะสม ในปีต่อๆไปได้..ระเบียบตามบอกมา น่าจะขัดต่อ กฎหมาย คงใช้บังคับไม่ได้

12

การค้ำประกัน
  ตาม กฎหมายที่แก้ไขใหม่ ผู้ค้ำประกัน ย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น ตาม ปพพ. ม.681  ถ้ามีข้อตกลงให้ผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ( ปพพ. ม.681/1)...ตามที่ถาม   ถ้าผู้ค้ำประกันที่ยังมีชีวิตอยู่  ยินยอมรับผิดในหนี้ของลูกหนี้  ในส่วนของผู้ค้ำฯที่เสียชีวิต  ก็ย่อมสามารถทำได้  ก็ต้องแจ้งเจ้าหนี้ และต้องทำสัญญาค้ำประกันขึ้นมาใหม่  แต่ผู้ค้ำฯ  ต้องไม่รับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้ร่วม...

13
ค่าล่วงเวลา(โอที)

  ถ้านายจ้างให้ทำงานล่วงเวลา  นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา  ตามกฎหมายกำหนด....ส่วนการไปทำงานสาย  ก็ต้องมีระเบียบชัดเจนว่า จะต้องถูกหักเงินอย่างไร เท่าไร เป็นต้น  การแก้ปัญหาเบื้องต้น คือต้องไปทำงานตรงเวลา...

14
เงินทดแทน

  มีข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย...ตาม ม.22 (พรบ.เงินทดแทนฯ) กรณีของคุณก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่า  เข้าข่ายข้อยกเว้นหรือไม่...

มาตรา ๒๒  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้

(๒) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตราย

 

15
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ลาออกไม่ได้
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2019, 02:06:05 AM »
การเช่าซื้อ

  ในเมื่อนายจ้าง  เป็นผูัเช่าซื้อหรือเป็นผู้ออกรถ  นายจ้างจึงเป็นผู้มีสิทธิใช้รถ  และต้องเป็นผู้ครอบครองรถ  ถ้าคุณลาออก และนำรถคันนี้ไปด้วย  คงมีปัญหา  อาจจะถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ได้  ส่วนกรณีคุณเป็นผู้จ่ายค่างวด  เป็นการตกลงกันเอง ภายนอกสัญญา  คงต้องไปฟ้องเรียกคืนในส่วนนี้เอาเอง...

หน้า: [1] 2