17/02/19 - 04:03 AM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มโนธรรม

หน้า: [1] 2
1
ฝ่ายใดผิด

  คงมาสรุปกันไม่ได้ง่ายๆ  ก็ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันมากมาย  ความเห็นของตำรวจย่อมมีน้ำหนัก ที่ศาลให้ความเชื่อถือ เพราะมีหน้าที่ฯ และไปตรวจที่เกิดเหตุ...ส่วนประกัน ก็ต้องปฏิเสธความรับผิดไว้ก่อน จนกว่าจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้  แต่การไปชนท้าย ก็ค่อนข้างเสียเปรียบว่า มีส่วนประมาทด้วย  ถ้าผลออกมาว่า ต่างฝ่ายต่างประมาท ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  ความรับผิดของคู่กรณีย่อมลดลง บางทีต้องยอมปล่อยวาง ยอมรับสภาพตามชะตากรรม  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

2
ค่าชดเชย

  บริษัทจะจ่ายให้ตามระยะเวลาที่ทำงาน ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.118...  จะได้ค่าชดเชย 300 วัน ต้องทำงานมาแล้ว 10 ปี ขึ้นไป...และถ้าไปเขียนใบลาออก สิทธิรับเงินชดเชย คงไม่มี ครับ

3
ดุลยพินิจของศาล
  การจะโทษอย่างไร มากน้อยเพียงใด หรือจะรอการลงโทษไว้หรือไม่ เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น...จึงตอบไม่ได้ว่า ผลจะเป็นอย่างไร ครับ

4
คดียาเสพคิด
1. โทษที่อ่านในสำนวนฟ้องยังไม่ใช่โทษตัดสินใช่ไหมคะ
ตอบ..ใช่ครับ
2. เราสามารถเขียนใบคำร้องขอให้ศาลปรานีลดโทษให้เป็นรอลงอาญาและยื่นก่อนตัดสินเลยได้ไหมคะ ถ้าเราต้องการบอกศาลว่าเราสำนึกผิดจริงๆ ครั้งนี้ผิดซ้ำเพราะความหลงผิด โง่เขลาเบาปัญญา พน้อมกับเรารับสารภาพ และไม่ได้ขัดขวางการจับกุม จะขอโอกาสศาลอีกครั้ง(จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้) และตั้งใจเข้ารับการบำบัดอย่างจริงจัง กอรปกับน้องมีงานทำสุจริต มีความประพฤติในที่ทำงานดี มีภรรยาและลูกพึ่งคลอด1เดือน ซึ่งภรรยาไม่ได้ทำงาน น้องเป็นเสาหลัก หากขาดน้องลูกเมียต้องลำบากมาก อีกทั้งมีแม่ที่รักษาตัวอยู่ด้วยโรคมะเร็ง เรื่องราวพวกนี้เราสามารถยื่นต่อศาลเป็นเหตุให้ศาลปรานีได้ไหมคะ และถ้ายื่นเอกสา่รประกอบ คือสูติบัตรลูก,ใบรับรองแพทย์ของแม่ เพียงพอไหมคะหรือต้องมีอย่างอื่นอีก

ตอบ...เป็นดุลยพินิจของศาล  คงตอบไม่ได้ ครับ
3.ตามที่หนูไปหาอ่านมาถึงมาตรา56ที่แก้ไขใหม่( โทษที่โดนไม่น่าจะเกิน5ปี และ น้องเคยจำคุกมาแค่ 4เดือน ซึ่งยังไม่ถึง6เดือนน่ะค่ะ ซึ่งตรงตามมาตรา56ที่แก้ไข) น้องหนูมีโอกาสที่ศาลจะปรานีไหมคะ
ตอบ...คดียาเสพติด  ถ้ามีการกระทำความผิด ภายใน ห้าปี  ให้ลงโทษเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง  เช่น ศาลให้ลงโทษ จำคุก  1 ปี ก็เพิ่มอีก 6 เดือน เป็นจำคุก  1 ปี 6 เดือนเป็นต้น...ส่วนเงื่อนไข ตาม ปอ. ม.56 นั้น  เป็นเหตุบรรเทาโทษ หรือเหตุอันควรปรานี   ต้องมีเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน ในเมื่อเคยถูกจำคุก มาแล้ว 4 เดือน  จึงไม่เกิดสิทธิ ตาม ปอ. ม. 56  และเรื่องนี้ เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น ครับ
4.ทนายอาสา ที่ศาลจัดหาให้ จะช่วยเราเขียนเรื่องพวกนี้ได้ไหมคะ
ตอบ..ได้ ครับ
นัดพบทนายกลางเดือนหน้านี้ค่ะ
ตอบ..ขอให้โชคดี  มีทางออกที่เหมาะสม  ครับ

5
การไปศาล
   ไม่ต้องมีทนายก็ได้  เพราะคดีไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย  แต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อม คือ สำรวจตัวเองว่า มีรายได้เดือนละเท่าไร คงเหลือเท่าไร  ถ้าผ่อนใช้หนี้บัตรเครดิตแล้ว จะมีเงินเหลือเพียงพอกับค่าครองชีพ ตลอดเดือนหรือไม่...การเจรจาที่ศาล  ก็มักให้จ่าย 24 งวด หรือ 36 งวด จากยอดหนี้ทั้งหมด  ลองคำนวณคร่าวๆ ก็คงพอทราบว่า จะไหวมั้ย  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

6
การครอบครองยาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ์)
  ถ้าครอบครองไม่ถึงปริมาณ ตาม ม.15 วรรคสาม คือ "แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป"  (พรบ.ยาเสพติดฯ)จะมีโทษจำคุก  1-10 ปี  ปรับ 20,000 - 200,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.67)  การจะลงโทษมากน้อยเพียงใด เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น ครับ

7
ปัญหาที่ดิน
  ก็แจ้งข้อหาบุกรุก และทำเสียทรัพย์ ....และฟ้องศาลปกครอง...และร้องศูนย์ดำรงธรรม...เคยตอบแล้วอย่างชัดเจน  การตอบปัญหา คงไม่ใช่แก้วสารพัดนึก ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ทันทีทันใด เอาเวลาไปแก้ปัญหาที่แนะนำ  น่าจะดีกว่า  การตระเวนถาม ...ด้วยความปรารถนาดี ครับ

8
เจ้าของที่ดิน
  แม่เป็นเจ้าของที่ดิน ในเมื่อไปยินยอม ให้ผู้อื่นปลูกบ้านบนที่ดินได้  เขาก็ย่อมมีสิทธิอาศัย ตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น  แม้ไม่จดทะเบียน ข้อตกลงนั้นก็ใช้ได้ ระหว่างคู่สัญญา คือ แม่ และ ผู้อาศัย  ถ้าจะให้เขาย้ายออกไป ก็ต้องเจรจาให้เขาย้ายออกในเวลาอันสมควร  ถ้าเขาไม่ย้ายออก แม่ก็ต้องฟ้องขับไล่ ถ้าเขาเป็น คนหัวหมอก็ต้องอ้างว่า ถ้าจะให้ย้ายออก ต้องจ่ายค่ารื้อถอน หรือค่าเสียหาย ซึ่งตามกฎหมาย ถ้าศาลให้รื้อถอน เจ้าของที่ดิน ไม่ต้องจ่ายค่ารื้อถอน   ถ้าไม่รื้อถอน  เจ้าพนักงานบังคับคดี  สามารถรื้อบ้านออกได้  โดยให้เจ้าของบ้า่นเสียค่าใข้จ่าย  แต่กว่าจะให้เขาย้ายออกไปได้ คงว่ากันหลายยก จนแม่ต้องปวดหัวพอสมควร  เพราะคุณแม่ลืมอ่านนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่า แม่จึงต้องลำบาก ด้วยความปรารถนาดี ครับ

9
ยาเสพติด
   โทษตามกฎหมายอาจจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แล้วแต่ข้อเท็จจริงและการตั้งข้อหาตามที่ได้จากผลของการสอบสวน  ถ้ากระทำความผิดจริง  ควรรับสารภาพแต่แรก  ศาลคงปรานีลดโทษตามสมควร  แต่จะให้สรุปว่าจำคุกกี่ปี คงตอบไม่ได้ เพราะเป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น ครับ

10
นายจ้าง/ลูกจ้าง
  โดยหลักเมื่อลาคลอดแล้ว  ไม่ต้องไปทำงานอีกในช่วงที่ลา...แต่ นาย/ลูจ้างก็เสมือนญาติสนิท  ต้องพึ่งพาอาศัยกันตามสมควร การเข้าไปแก้ไขงาน ก็คงเป็นเพราะคนรับช่วงทำงานจากคุณ คงไม่มีความสามารถเพียงพอ นายจ้างจึงขอให้คุณช่วย  ถ้ามองในจุดนี้คุณจะมีความสุข  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

11
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ลากิจแต่ถูกไล่ออก
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2017, 05:41:37 AM »
ขาดงานติดต่อกันสามวัน

  นายจ้างคงใช้เหตุนี้ เพื่อให้ออก โดยไม่มีเงินชดเชย ครับ

12
บัตรเครดิต

  ควรไปศาลตามนัด ใช้การเจรจาขอผ่อนส่งในจำนวนที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย  ถ้าไม่ไปศาล  ก็มีช่องทางพิจราณาคดีลับหลังได้(โดยการขาดนัด)  ผลก็คือ ศาลคงให้ใช้หนี้ตามฟ้อง   ถ้าไม่ใช้หนี้   อาจถูกบังคับคดี  โดยการยึดทรัพย์ได้ ดังนั้นควรไปศาล ใช้การเจรจาแต่แรก เป็นเรื่องทางแพ่ง ไม่มีโทษต้องถูกจำคุก  แต่ถ้าถูกบังคับคดี ก็ร้ายแรงไม่น้อยกว่าถูกจำคุกนะ ครับ

13
รับของโจร
  ปัญหาของคุณมีผู้ตอบหรือแสดงความเห็นแล้ว หลายท่าน  แต่คุณก็คงยังค้างคาใจ จึงตระเวณถามไปเรื่อยๆ ก็ไม่เป็นไร เพื่อความสบายใจ ก็ทำไปเถอะ...ขอสรุปความเห็นสั้นๆ....ถ้าถูกดำเนินคดี ข้อหารับของโจร   ก็ควรหาทนายความในการต่อสู้คดี ครับ

14
การเลิกจ้าง

  สิ่งที่คุณบอกนั้น  ไม่เป็นความผิดที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้  แต่เมื่อถูกเลิกจ้างต้องฟ้องศาลแรงงาน...

15
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: จะฟ้องภรรยาน้อย
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 01:16:17 PM »
ภรรยาน้อย

  ถ้าจะฟ้องควรหารือกับทนายความก่อน  ส่วนเงินที่ภรรยาน้อยเรียกร้องเงิน  ก็ต้องดูให้รอบคอบ  สามีอาจมีความผิด จึงจำใจต้องยอมจ่าย  เช่าภรรยาน้อยเป็นผู้เยาว์ เป็นต้น  ถ้าไปฟ้องร้อง ถูกสวนกลับ สามีคงเดือดร้อน ก็คงไม่พ้นคุณอีกเช่นเคย ครับ

หน้า: [1] 2