09/07/20 - 23:20 PM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Manotham

หน้า: [1] 2 3
1

สัญญาจ้าง

  ถ้าทำสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลา   ถ้าจะเปลี่ยนสัญญาเป็นการจ้างที่มีกำหนดเวลา  สามารถทำได้  ถ้าลูกจ้างยินยอม...   ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม ก็คงเป็นไปตาม พรบ.แรงงานสมัพันธ์ฯ  ม.20 คือ "เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้วห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า"  ถ้าฝ่าฝืนจะโทษปรับไมเกินหนี่งพันบาท ( ม.130)
  ทางออก (ความเห็น) ก็ใช้การเจรจากับลูกจ้างก่อน  ถ้าไม่ได้ผล  ก็เปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นแบบมีกำหนดเวลาแน่นอน  อาจจะมีเรื่องร้องเรียนให้ต้องกวนใจ  หรือใช้วิธีเลิกจ้าง  และยินยอมจ่ายค่าชดเชย 30 วัน( ถ้าทำงานมาไม่เกินหนึ่งปี)

2
ดูคำตอบของ กันต์พงศ์  คงเทียบเคียงกันได้..

3
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: แฟนโดนจับ
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 07:29:59 AM »
คำถาม..พอดีแฟนหนูโดนจับข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายมียาบ้า9เม็ดและไอซ์0.7กรัมกระทำผิดครั้งแรกแบบนี้เขาจะโดนโทษกี่ปีค่ะอีกนานไหมค่ะ
 ตอบ...คดียาเสพติด
  ความผิดและโทษ  อยู่ที่การตั้งข้อหา ของตำรวจ  จากผลการสอบสวน  ถ้า..ถูกตั้งข้อหา  จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ปริมาณเท่าที่บอกมา  น่าจะมีโทษจำคุก 4-15 ปี ปรับ 80,000  - 300,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ ม.66 วรรค 1 (อาจจะไม่ถูกต้อง  เพราะต้องรอฟังผลการพิสูจน์ว่า มีสารบริสุทธิ์ปริมาณเท่าไรก่อน) การรับสารภาพแต่แรก  ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษ  และถ้าสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ ในการปรามปราม กระบวนการค้า่ยาฯ ( ม.100/2)ก็คงได้รับโทษน้อยลง...

4
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ค่าล่วงเวลา
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 07:14:24 AM »
เบื้องต้น  ใช้วิธีติดต่อขอความช่วยเหลือ  จากผู้ตรวจการแรงงานก่อน   สนง.อยู่ที่ไหน ก็ลองถามดู ในจังหวัดนั้น ๆ ครับ

5
การไล่ออก
  ถ้าไม่ได้กระทำความผิด  แต่ถูกไล่ออก  นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยฯ  แต่คงต้องมีข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำความผิด  ผู้ที่จะต้องรับผิดในเรื่องนี้ คือ นายจ้างและพยานเท็จ  แต่คงต้องมีการพิสูจน์กันพอสมทควร...

6
สภาพการจ้าง

  นายจ้างไม่สามารถลดค่าจ้าง  หรือลดตำแหน่ง  เว้นแต่จะกระทำผิดระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ชัดเจน

7
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ค่าล่วงเวลา
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 05:55:40 PM »


ค่าล่วงเวลา (โอที)
  ให้จ่ายไม่น้อยกว่า  1.5 เท่าของค่าจ้าง'รายชั่วโมง (ม.61) เงินเดือน  44,000  ค่าล่วงเวลาก็ประมาณ ชั่วโมงละ 275 บาท (คุณคิดถูกต้อง)  นายจ้างและลูกจ้าง  ต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย  ถ้ายึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง  อาจจะร่วมงานกันลำบาก  ถ้าไปยึดกฎเกณฑ์เคร่งครัด   ถ้านายจ้างจะหาเหตุเลิกจ้าง  ก็คงไม่ยากเย็น...เรื่อง หักเงิน 5 %  ก็ควรใช้การเจรจาหาทางออกดีที่สุด

8

ปัญหาแรงงาน
  การให้ทดลองงาน 3 เดือน และขยายต่ออีก  1 เดือน เป็น 4 เดือน  ก็เข้าข่ายการจ้างงานที่กำหนดเวลาชัดเจน ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.17 วรรคแรก  นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยมิต้องบอกล่วงหน้า แต่ฝ่ายกฎหมาย  ของบริษัท คงมองว่า ถ้าให้ทำงานครบ 120 วัน และให้ออก  อาจต้องจ่ายเงินชดเชย(30 วัน) จึงหาเหตุเลิกจ่างก่อนครบ 120 วัน  ก็ถือว่าผิดสัญญาการจ้างกับคุณ  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเดืนสุดท้ายเต็มเดือน....คำตอบนี้ เป็นเพียงความคิดเห็น  ที่พยายามอิงข้อกฎหมาย  อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด  คงต้องให้ปรมาจารย์  อย่างท่าน ทนายพร ช่วยไขปัญหาให้กระจ่างอีกที  ผมเป็นเพียงผู้หวังดีและ ประสงค์ดี เท่านั้น ครับ

9
สัญญาจ้าง

 แม้เพียงตกลงจ้างด้วยวาจาก็ใช้บังคับได้  สถานภาพของคุณและนายจ้าง จึงเป็นลูกจ้างและนายจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.5(ถ้าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี) ในเมื่อกฎหมายไม่ได้บังคับว่า การจ้าง หรือสัญญาจ้าง จะต้องเป็นหนังสือ หรือมีลายลักษณ์อักษร จึงไม่มีเงื่อนไขว่า นายจ้างต้องมอบสัญญาคู่ฉบับให้ลูกจ้าง... หลักฐานการไปทำงานของคุณ  คุณจึงเป็นลูกจ้าง  ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานแล้ว ครับ

10
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ขอบสอบถาม คดีเสพค่ะ
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2019, 04:27:16 PM »
คดีเสพฯ

  ถ้าคดีก่อนพ้นไปไม่เกิน 5  ปี  ถ้าศาลให้ลงโทษคดีหลัง ก็จะมีการเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง....การรับสารภาพ ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษ...

11
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: การยึดทรัพย์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2019, 01:48:11 AM »
การบังคับคดี

1. หากไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหนี้ดำเนินการขั้นตอนยึดทรัพย์ของเราแล้ว
 ตอบ...ติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.บังคับคดี  ในเขตอำนาจศาลที่ถูกฟ้องคดี

2.ระยะเวลากี่วันครับหลังจากที่เราไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

ตอบ..เป็นการปฏิบัติงาน คงกำหนดชัดเจนไม่ได้

3.เจ้าหนี้ผู้ที่เราจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ไว้ก่อนและโอนลอยไว้ เขาสามารถนำรถยนต์ไปขายและโอนกรรมสิทธิต่อได้หรือไม่ครับ เราจะผิดฐานโกงเจ้าหนี้หรือไม่ครับ ผมกลัว

ตอบ...การโอนลอย ก็คือการมอบอำนาจ  เจ้าหนี้จึงสามารถนำรถไปขายได้เสมอ....คุณคงไม่มีความผิด  ถ้าได้มีการโอนลอยไว้ ก่อนจะมีการฟ้องคดี...

12
การลาออก

  คุณไปกำหนดว่าทำงานถึงวันที่ 29   นายจ้างก็จ่ายเงินค่าจ้างให้ตามที่คุณแจ้ง  ถ้าจะนำหลักการที่คุณบอกมา ไปอ้างอิง  เพื่อให้ได้ค่าจ้างอีก  1 วัน ก็สามารถทำได้  แต่จะคุ้มหรือไม่ ต้องพิจารณาดูเอาเอง ครับ

13
ลูกจ้าง

1. ตามที่อ่านตามกฎกระทรวงแรงงานนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยตามระยะเวลาของแต่ละคนที่ทำงานมาไม่ใช่หรอคะ? เช่นแม่เกิน10ปี ต้องได้ชดเชย300วัน น้องทำ6ปีขึ้นไป ได้240 วัน..แต่ไม่มีสัญญาว่าจ้าง แบบนี้เราฟ้องแรงงานได้มั้ยคะ..หรือว่าเขาให้เท่าไหร่ก็ต้องยอมเขาไปคะ?

ตอบ...คุณเข้าใจถูกต้อง  แม่และตัวคุณ  ถ้าถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย  ตามที่คุณทราบมานั้น...การจ้างแรงงาน ไม่ต้องมีสัญญา เพียงตกลงด้วยวาจาก็ใช้บังคับได้  ถ้าไม่จ่ายฯ ก็ฟ้องศาลแรงงาน...
2. เขาไม่บอกเราเป็นทางการหรือเป็นจิตจะลักษณะ ได้แต่พูดเกิ่นๆทีเล่นทีจริงแบบนี้ แล้วอยู่ๆต้น ธ.ค เขาบอกเราว่าให้เราทำงานเดือนสุดท้าย เพราะ ปตท.ไม่ต่อสัญญา แบบนี้เราเรียกค่าตกใจได้มั้ยคะ?
 ตอบ...ก็เฉยไว้ดีที่สุด   แต่อย่าไปเผลอเขียนใบลาออก  บางทีนายจ้างอาจเกลี้ยกล่อมให้เขียนในลาออก  ถ้าลาออกเสียเอง  จะไม่ได้รับเงินชดเชย ครับ

14
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: การยึดทรัพย์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2019, 09:46:06 AM »


       ตอบ...1-2 เมื่อมีการอายัดทรัพย์คืดรถยนต์ไปขายทอดตลาด ก็ต้องยื่นคำร้องต่อ สนง.บังคับคดี ให้ถอนการอายัด  เพราะเป็นทรัพย์ฯที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพที่ราคาไม่เกิน หนึ่งแสนบาท ตาม ป.วิแพ่ง ม.301(2)  ถ้าไม่เป็นผล   คงต้องร้องศาลให้ถอนการอายัด..
       ตอบ...ถ้าเพียงโอนลอยไว้  แต่ยังไม่มีการโอนทางทะเบียน  รถยนต์ก็ถือว่ายังเป็ของคุณ  เจ้าหนี้ก้ตามอายัดได้...  ก็สอบถามที่ สนง.บังคับคดี..เคยตอบแล้ว...

15
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: ยาไอซ์1.3g
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2019, 01:15:23 AM »
ยาเสพติด
    คงมีโทษจำคุก  4-15 ปี...การรับสารภาพ  ย่อมมีเหตุบรรเทาโทษ

หน้า: [1] 2 3