26/02/20 - 05:09 AM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Manotham

หน้า: 1 2 [3]
31
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: จ้างงานรายปี
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 08:07:56 AM »

ก็ควรสอบถาม  นายจ้างว่า การกรอกใบสมัครใหม่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง  ก่อนจะตัดสินใจ...

32
บัตรเครดิต

  ถ้าไม่ใช้หนี้  ก็คงถูกบังคับคดี  โดยการยึดทรัพย์สินไปขายฯ  เพื่อใช้หนี้... ที่ดินที่ถูกอายัดแล้ว คงอายัดไม่ได้อีก..ตาม ป.วิแพ่ง ม.290   แต่เจ้าหนี้สามารถยื่นของเฉลี่ยในทรัพย์สินที่ กยศ นำออกขายได้

33
ละมิดลิขสิทธิ์

   ตามข้อเท็จจริง  แม้ซื้อมาถูกต้อง  แต่ถ้านำไปจำหน่าย ก็เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษ ตาม ม.69 (พรบ.ลิขสิทธิ์ฯ) มีโทษ จำคุก หกเดือถึงสี่ปี ปรับ 1-8 แสนบาท...ถ้าจะทำให้ถูกต้อง ต้องมีหนังสือบอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ...

34
เงินชดเชย

  คุณน่าจะ....ไม่ไดรับเงินชดเชย  ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน ม.118  เพราะเป็นลูกจ้างในหน่วยงาของรัฐ  ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ตาม ม.4(1)

35

  ยาเสพติด 

   โทษ อยู่ที่ปริมาณสารบริสุทธิ์  และการตั้งข้อหา  ถ้าถูกตั้งข้อหาครอบครอง ...  ก็คงมีโทษจำคุก  1-10 ปี ปรับ 20,000- 200,000 บาท ตาม ม.67 แต่การจะถูกลงโทษมากน้อยเพียงใด คงตอบไม่ได้  เพราะเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น...การให้การรับสารภาพ ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษ...

36
อำนาจของศาล

  เรื่องที่ถาม เป็นดุลพินิจของศาล  คือเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น  ดังนั้นในชั้นฎีกา ผลจะออกมาอย่างไร คงยากจะตอบได้  ตามกฎหมาย ก็มีทางเป็นไปได้ 4 แนวทางคือ  ยืน  ยก แก้ กลับ ก็ต้องไปรอลุ้นเอาเองว่า ผลจะออกมาอย่างไร....

37
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: วินัยตำรวจ
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 05:19:26 AM »

  เป็นความเห็น
 กุญแจมือ เป็นทรัพย์สินของราชการ มีไว้เพื่อใช้ในราขการเท่านั้น  การให้ประชาชนนำไปใช้  ก็คงเข้าข่าย มีความผิด ตาม ปอ. ม.147 (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) มีโทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท..ถ้าไม่มีความผิดตาม มาตรานี้ ก็คงมีความผิด ตาม ปอ. ม.157 (บททั่วไป) ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โทษจำคุก  1-10 ปี ปรับ สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ... ดังนั้นก็ต้องรับโทษทางวินัยด้วย(เช่น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก  ไล่ออก) ส่วนประชาชนที่รับกุญแจมือมา คงมีความผิด ตาม ปอ. ม.357 (รับของโจร)โทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่ีงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

38
ระเบียบปฏิบัติ
 กรณีที่ถาม  ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรง  แต่เป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร  ถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรม  ก็น่าจะร้องศาลปกครอง  ก็ทำงานอยู่ในศาลปกครองไม่ใช่หรือครับ...

39


ค่าชดเชย
  นายจ้างแจ้งว่าจะจ่ายค่าชดเชย  180 วันถูกต้องตาม ม.118 (3)...การบอกเลิกจ้าง ในวันที่ 1 ตค.คงมีผลฯ ในวันที่ 1 พย.  ดังนั้นต้องจ่ายค่าจ้างถึงวันที่ 31 ตค. ตาม ม.17(พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ) ส่วนการหยุดงานของนายจ้างระหว่าง 15 กย.-20 ตค. เป็นไปตาม ม.75(เหตุจำเป็นของนายจ้าง) นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75ของค่าจ้าง (ก็คิดคำนวณดูว่าเท่าไร)..ก็ใช้การเจรจา  ไม่ได้ผลก็ร้องผู้ตรวจการแรงงาน  หรือฟ้องศาลแรงงาน..หลายข้อความที่ถาม  อ่านไม่เข้าใจ  ก็ตอบเฉพาะข้อความที่อ่านแล้วพอเข้าใจได้....

หน้า: 1 2 [3]