02/10/20 - 00:46 AM


ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1360
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1653
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
520
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
25
ออนไลน์มากที่สุด:
362 - ธันวาคม 16, 2019, 02:20:00 PM
ออนไลน์วันนี้:
26
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.58
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.03
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.53
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
ปนัดดา อ่างนุ้ย
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
23.63
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
7.8:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ทนายพร
4วัน 3ชั่วโมง 4นาที
YimSyam
17ชั่วโมง 57นาที
มโนธรรม
16ชั่วโมง 38นาที
Dawut
8ชั่วโมง 33นาที
Manotham
5ชั่วโมง 27นาที
ณัฐวรรณ สุขศิลปไชย
3ชั่วโมง 29นาที
พนิดา สมพันธ์
2ชั่วโมง 31นาที
วิทวัส
2ชั่วโมง 29นาที
Pook
2ชั่วโมง 19นาที
Maxkungixx
2ชั่วโมง 17นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2020 177 572 365 187
ตุลาคม 2020 1 2 1 56
กันยายน 2020 16 44 27 64
สิงหาคม 2020 14 47 42 85
กรกฎาคม 2020 26 57 37 65
มิถุนายน 2020 19 38 37 56
พฤษภาคม 2020 29 91 50 94
เมษายน 2020 25 115 68 78
มีนาคม 2020 14 45 38 162
กุมภาพันธ์ 2020 12 53 27 187
มกราคม 2020 21 80 38 81
* 2019 120 388 255 362
ธันวาคม 2019 15 54 29 362
พฤศจิกายน 2019 13 51 41 82
ตุลาคม 2019 11 34 21 57
กันยายน 2019 15 39 29 58
สิงหาคม 2019 17 40 20 64
กรกฎาคม 2019 13 25 24 56
มิถุนายน 2019 8 20 15 50
พฤษภาคม 2019 6 16 11 46
เมษายน 2019 0 11 9 42
มีนาคม 2019 6 39 20 43
กุมภาพันธ์ 2019 7 31 16 44
มกราคม 2019 9 28 20 53
* 2018 145 301 183 47
ธันวาคม 2018 12 25 14 40
พฤศจิกายน 2018 9 31 19 35
ตุลาคม 2018 7 24 14 37
กันยายน 2018 30 45 19 38
สิงหาคม 2018 18 22 11 36
กรกฎาคม 2018 7 21 12 47
มิถุนายน 2018 11 28 13 37
พฤษภาคม 2018 6 26 18 31
เมษายน 2018 6 20 14 34
มีนาคม 2018 18 28 19 36
กุมภาพันธ์ 2018 12 19 14 35
มกราคม 2018 9 12 16 37
* 2017 118 230 155 53
ธันวาคม 2017 15 26 14 38
พฤศจิกายน 2017 25 30 9 37
ตุลาคม 2017 14 16 10 31
กันยายน 2017 8 19 11 39
สิงหาคม 2017 6 10 10 46
กรกฎาคม 2017 12 31 25 40
มิถุนายน 2017 4 13 15 33
พฤษภาคม 2017 5 20 18 53
เมษายน 2017 4 17 10 37
มีนาคม 2017 9 15 11 29
กุมภาพันธ์ 2017 10 16 10 27
มกราคม 2017 6 17 12 26
* 2016 51 148 386 51
ธันวาคม 2016 5 13 10 28
พฤศจิกายน 2016 4 11 6 41
ตุลาคม 2016 5 11 14 23
กันยายน 2016 3 10 44 24
สิงหาคม 2016 3 16 75 25
กรกฎาคม 2016 3 9 47 21
มิถุนายน 2016 7 13 55 32
พฤษภาคม 2016 5 21 60 42
เมษายน 2016 3 10 47 34
มีนาคม 2016 6 14 11 51
กุมภาพันธ์ 2016 3 8 12 38
มกราคม 2016 4 12 5 17
* 2015 43 125 56 33
ธันวาคม 2015 2 5 0 19
พฤศจิกายน 2015 7 23 11 17
ตุลาคม 2015 3 4 2 20
กันยายน 2015 4 11 8 15
สิงหาคม 2015 2 16 8 20
กรกฎาคม 2015 9 15 8 14
มิถุนายน 2015 5 17 8 12
พฤษภาคม 2015 2 8 2 12
เมษายน 2015 2 9 2 12
มีนาคม 2015 1 3 2 14
กุมภาพันธ์ 2015 2 4 1 33
มกราคม 2015 4 10 4 12
* 2014 653 794 48 25
ธันวาคม 2014 5 17 8 16
พฤศจิกายน 2014 4 17 8 25
ตุลาคม 2014 7 22 8 12
กันยายน 2014 4 25 12 11
สิงหาคม 2014 6 21 7 20
กรกฎาคม 2014 1 3 1 10
มิถุนายน 2014 5 8 2 17
พฤษภาคม 2014 5 5 1 25
เมษายน 2014 2 2 0 16
มีนาคม 2014 5 5 1 14
กุมภาพันธ์ 2014 601 658 0 15
มกราคม 2014 8 11 0 3
* 2013 21 38 1 5
ธันวาคม 2013 7 16 0 3
พฤศจิกายน 2013 14 22 1 5