16/10/19 - 20:53 PM


ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
935
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1020
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
333
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
31
ออนไลน์มากที่สุด:
64 - สิงหาคม 01, 2019, 11:09:45 AM
ออนไลน์วันนี้:
57
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.46
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.87
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.52
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
tunyaporn29
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
18.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

มีความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องรับโทษกี่ปี
141406
สรุปกฎหมายแรงงานสั้นๆ 31 ข้อ ที่ลูกจ้างทุกคนควรรู้
108282
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้หรือหญิงชู้
61373
กรณีใดบ้างที่เรียกว่า “บาดเจ็บจากการทำงาน"
42113
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี แต่อยู่ด้วยกันมานาน จะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินสามีไหม
40522
นายจ้างมีสิทธิ์จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างโดยการผ่อนจ่ายทีละเดือนได้หรือไม่
37976
ตรวจสารเสพติด โดยวิธีปาดเหงื่อ
35854
เงินค่าครองชีพ เป็น ค่าจ้างไหม ?
32841
คู่มือการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ
29129
เงินอะไรบ้างที่ถือว่า"ไม่ใช่ค่าจ้าง"จึงไม่สามารถนำไปเป็นฐานเพื่อคำนวณค่าชดเชยได้
27027

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ทนายพร
2วัน 20ชั่วโมง 26นาที
YimSyam
17ชั่วโมง 57นาที
มโนธรรม
3ชั่วโมง 45นาที
ณัฐวรรณ สุขศิลปไชย
3ชั่วโมง 29นาที
พนิดา สมพันธ์
2ชั่วโมง 24นาที
sudarat
2ชั่วโมง 2นาที
Veeda
1ชั่วโมง 57นาที
Panuwat
1ชั่วโมง 33นาที
nik_177
1ชั่วโมง 33นาที
anek
1ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 86 258 177 64
ตุลาคม 2019 5 9 13 57
กันยายน 2019 15 39 29 58
สิงหาคม 2019 17 40 20 64
กรกฎาคม 2019 13 25 24 56
มิถุนายน 2019 8 20 15 50
พฤษภาคม 2019 6 16 11 46
เมษายน 2019 0 11 9 42
มีนาคม 2019 6 39 20 43
กุมภาพันธ์ 2019 7 31 16 44
มกราคม 2019 9 28 20 53
* 2018 145 301 183 47
ธันวาคม 2018 12 25 14 40
พฤศจิกายน 2018 9 31 19 35
ตุลาคม 2018 7 24 14 37
กันยายน 2018 30 45 19 38
สิงหาคม 2018 18 22 11 36
กรกฎาคม 2018 7 21 12 47
มิถุนายน 2018 11 28 13 37
พฤษภาคม 2018 6 26 18 31
เมษายน 2018 6 20 14 34
มีนาคม 2018 18 28 19 36
กุมภาพันธ์ 2018 12 19 14 35
มกราคม 2018 9 12 16 37
* 2017 118 230 155 53
ธันวาคม 2017 15 26 14 38
พฤศจิกายน 2017 25 30 9 37
ตุลาคม 2017 14 16 10 31
กันยายน 2017 8 19 11 39
สิงหาคม 2017 6 10 10 46
กรกฎาคม 2017 12 31 25 40
มิถุนายน 2017 4 13 15 33
พฤษภาคม 2017 5 20 18 53
เมษายน 2017 4 17 10 37
มีนาคม 2017 9 15 11 29
กุมภาพันธ์ 2017 10 16 10 27
มกราคม 2017 6 17 12 26
* 2016 51 148 386 51
ธันวาคม 2016 5 13 10 28
พฤศจิกายน 2016 4 11 6 41
ตุลาคม 2016 5 11 14 23
กันยายน 2016 3 10 44 24
สิงหาคม 2016 3 16 75 25
กรกฎาคม 2016 3 9 47 21
มิถุนายน 2016 7 13 55 32
พฤษภาคม 2016 5 21 60 42
เมษายน 2016 3 10 47 34
มีนาคม 2016 6 14 11 51
กุมภาพันธ์ 2016 3 8 12 38
มกราคม 2016 4 12 5 17
* 2015 43 125 56 33
ธันวาคม 2015 2 5 0 19
พฤศจิกายน 2015 7 23 11 17
ตุลาคม 2015 3 4 2 20
กันยายน 2015 4 11 8 15
สิงหาคม 2015 2 16 8 20
กรกฎาคม 2015 9 15 8 14
มิถุนายน 2015 5 17 8 12
พฤษภาคม 2015 2 8 2 12
เมษายน 2015 2 9 2 12
มีนาคม 2015 1 3 2 14
กุมภาพันธ์ 2015 2 4 1 33
มกราคม 2015 4 10 4 12
* 2014 653 794 48 25
ธันวาคม 2014 5 17 8 16
พฤศจิกายน 2014 4 17 8 25
ตุลาคม 2014 7 22 8 12
กันยายน 2014 4 25 12 11
สิงหาคม 2014 6 21 7 20
กรกฎาคม 2014 1 3 1 10
มิถุนายน 2014 5 8 2 17
พฤษภาคม 2014 5 5 1 25
เมษายน 2014 2 2 0 16
มีนาคม 2014 5 5 1 14
กุมภาพันธ์ 2014 601 658 0 15
มกราคม 2014 8 11 0 3
* 2013 21 38 1 5
ธันวาคม 2013 7 16 0 3
พฤศจิกายน 2013 14 22 1 5