ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

หัวข้อ

<< < (75/75)

[1] ลูกจ้างถูกบังคับให้เขียนใบลาออก หากไม่เขียนจะมีความผิดไหม

[2] ฟ้องสามีที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้ไปจดทะเบียนอยู่กินกับหญิงอื่นได้หรือไม่ อย่างไร

[3] ใช้คอมพิวเตอร์บริษัท ส่ง email ให้ร้ายบริษัทหรือส่งภาพอนาจารจะถูกเลิกจ้างหรือไม่

[4] ใช้สิทธิจากพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปแล้ว ยังใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

[5] อยู่ในช่วงทดลองงาน แต่ไม่ผ่านโปร จะได้ค่าชดเชยเพราะถูกเลิกจ้างหรือไม่

[6] อยากฟ้องหย่าสามีที่แยกกันอยู่มานานแล้ว ต้องทำอย่างไร

[7] สัญญาจ้างทำงานแบบ TOR ที่มีระยะเวลาจ้างชัดเจนเป็นสัญญาทำของหรือสัญญาจ้างแรงงาน

[8] ตอกบัตรลงเวลาไม่ตรงกับความจริง นายจ้างเลิกจ้างได้ไหม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version