21/08/19 - 17:31 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: กรณีเราไม่ต่อสัญญาจ้าง อีกต่อไป เราจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่  (อ่าน 555 ครั้ง)

ลูกจ้าง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
เรียนทนายพร ที่เคารพ
เรื่อง ขอคำปรึกษา

คือผมทำงานบริษัท S (นามสมมุติ) โดยเป็นแบบสัญญาจ้าง โดยทำงานตั้งแต่ 22 - 11 -2014  ถึงวันที่ 31-12-2018
โดยสัญญาจ้าง จะระบุค่าจ้างเป็นต่อวัน (วันละ xxxx บาท) แต่รับเงิน เป็นวีก   (2 วีก ต่อเดือน)
โดยมีสัญญาทั้งหมด 6 ฉบับ โดยมีระยะเวลาดังนี้ครับ
 ฉบับที่ 1: ระยะสัญญา 22 Sep 2014 to 21 Sep 2015
 ฉบับที่ 2: ระยะสัญญา 22 Sep 2015 to 21 Aug 2016
 ฉบับที่ 3: ระยะสัญญา 22 Aug 2016 to 21 Aug 2017
 ฉบับที่ 4: ระยะสัญญา 22 Aug 2017 to 31 Dec 2017(4 Month)
 ฉบับที่ 5: ระยะสัญญา 1 Jan 2018 to 30 Apr 2018(4 Month)
 ฉบับที่ 6: ระยะสัญญา 1 May 2018 to 31 Dec 2018(8 Month) ฉบับนี้มีการปรับขันค่าจ้างเป็น xxxx บาท / วัน

ทั้งนี้ก่อนที่จะหมดสัญญาจ้างนี้ ตัวผมเองก็ได้วางแผนมองหางานประจำทำ และตอนนี้ผมได้งานประจำ โดยจะเริ่มทำงานหลังปีใหม่นี้
ดังนั้นผมจึงตัดสินใจจะทำงานให้เป็นไปตามสัญญา คือจบสัญญาในวันที่ 31-12-2018 นี้ และผมให้แจ้ง Email ให้เจ้านาย และ ฝ่ายบุคคลว่าจำทำงานให้สิ้นสุดตามสัญญา

ตามสัญญาทั้ง 6 ฉบับ นับอายะงาน รวมกันประมารณ 4 ปีกว่าๆ
1. ผมอยากขอคำปรึกษาว่า ผมมีสิทธ์ได้รับค่าชดเชยไหมครับ  และได้รับค่าชดเชยจะนับอายุงาน รวม หรือ เอาอายุงานตามสัญญาฉบับสุดท้าย (ฉบับที่6)
2. ถ้าผมมีสิทธ์ได้รับค่าชดเชย  แล้วบริษัทไม่จ่าย ผมจะทำอย่างไร
รบกวนขอคำชีแนะให้ด้วยครับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 337
  • ดูรายละเอียด
อย่างแรกต้องดูลักษณะงานของคุณก่อนว่างานที่ทำมีลักษณะอย่างไร เป็นโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานที่แน่นอน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวข้างต้นต้องมีระยะเสร็จสิ้นไม่เกิน ๒ ปี (ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคท้าย)

เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ เพียงใด

แต่เท่าที่ให้ข้อมูลมา ก็คงจะเกินระยะเวลา ๒ ปีแล้ว จึงเป็นที่ยุติว่าจะต้องได้รับค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘

 ดังนั้น ตามที่ถามมาว่า

1. ผมอยากขอคำปรึกษาว่า ผมมีสิทธ์ได้รับค่าชดเชยไหมครับ  และได้รับค่าชดเชยจะนับอายุงาน รวม หรือ เอาอายุงานตามสัญญาฉบับสุดท้าย (ฉบับที่6)

ตอบ มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามอายุงานรวมครับ

2. ถ้าผมมีสิทธ์ได้รับค่าชดเชย  แล้วบริษัทไม่จ่าย ผมจะทำอย่างไร

ตอบ มี ๒ ทางเลือก คือ ๑ ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.๗) เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่าย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน แต่อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวก็สามารถฟ้องศาลเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้

ทางที่ ๒ ไปฟ้องต่อศาล โดยจะให้นิติกร หรือจ้างทนายความร่างฟ้องให้ ก็ได้ โดยเมื่อฟ้องแล้วศาลจะทำการไกล่เกลี่ย หากตกลงกันได้คดีก็จบ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ศาลก็จะสืบพยานและตัดสินตามรูปคดีครับ ซึ่งระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ถึง ๑ ปี แล้วแต่จำนวนคดีที่อยู่ในศาล (ต้องต่อคิวคดีอื่นๆครับ)

คงจะครบถ้วนตามที่ถามนะครับ หากยังสงสัยก็โทรสอบถามได้ครับ

ขอให้โชคดีครับ

ทนายพร