23/11/19 - 05:42 AM


ผู้เขียน หัวข้อ: คณะกรรมการสามารถนำการคาดหมายในอนาคตมาตัดสิทธิ์สมาชิกได้หรือไม่  (อ่าน 44 ครั้ง)

tunyaporn29

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
ข้าพเจ้ายื่นกู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลปกครอง ทั้งๆ ที่เมื่อพิจารณาตามเอกสารแล้วข้าพเจ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถได้รับการอนุมัติ แต่สหกรณ์ไม่อนุมัติ เนื่องจากให้เหตุผลว่าเผื่อในอนาคตผู้กู้รายเดิม (ข้าพเจ้าติดสัญญาค้ำประกันเนื่องจากผู้กู้รายเดิมมีโทษจำคุก และได้ออกจากราชการ ซึ่งสหกรณ์ก็ได้ดำเนินการหักเงินตามสัญญาค้ำประกันแล้ว และข้าพเจ้าต้องจำใจเปลี่ยนจากหนี้ค้ำมาเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกัน) ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้กู้รายเดิมได้พ้นโทษและมีงานทำเป็นหลักแหล่ง พร้อมกับมีหนังสือถึงสหกรณ์โดยตรงเพื่อขอชำระหนี้ด้วยตนเองเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ซึ่งครอบคลุมหนี้รายเดือน โดยได้ส่งมาเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว แต่สหกรณ์ให้เหตุผลในการไม่อนุมัติเงินกู้สามัญข้าพเจ้า โดยให้เหตุผลว่า เผื่อในอนาคตผู้กู้ไม่ชำระ ข้าพเจ้าคิดว่าสหกรณ์นำเหตุการณ์ล่วงหน้ามาตัดสิทธิ์สมาชิกได้ด้วยหรือ  หากในอนาคตผู้กู้รายเดิมไม่ชำระ อย่างไรเสีย สหกรณ์ก็สามารถหักเงินคงเหลือที่ข้าพเจ้าคงมี หรือเงินรายได้อื่นๆ ได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าการพิจารณาดังกล่าวจึงไม่ชอบ อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ

Manotham

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 27
    • ดูรายละเอียด
ระเบียบปฏิบัติ
 กรณีที่ถาม  ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรง  แต่เป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร  ถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรม  ก็น่าจะร้องศาลปกครอง  ก็ทำงานอยู่ในศาลปกครองไม่ใช่หรือครับ...