07/04/20 - 00:54 AM


ผู้เขียน หัวข้อ: กฏระเบียบของหมู่บ้านจัดสรรกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (อ่าน 169 ครั้ง)

Koolz

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
เรียน ท่านทนายพร ครับ

ผมรบกวนขอสอบถามแนวทางปฏิบัติของกฎระเบียบหมู่บ้านที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ครับ

พอดีที่หมู่บ้านจัดสรรที่ผมอาศัยอยู่ มีนิติบุคคลที่กำลังจะดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ผู้มาติดต่อกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ต้องนำบัตรประชาชนมาแลกกับใบสำหรับให้ผู้อยู่อาศัยของบ้านที่จะไปติดต่อด้วยประทับตราเพื่อใช้สำหรับขาออกจากหมู่บ้าน (แลกบัตรประชาชนคืน) และทางนิติบุคคลมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านต้องลงบันทึกชื่อ-นามสกุลของผู้มาติดต่อทุกคน รวมถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ในสมุดของทางหมู่บ้านที่นิติบุคคลได้เตรียมไว้ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อจากภายนอกหมู่บ้าน และต้องนำบัตรประชาชนที่ผู้ที่แลกไว้ไปส่องที่หน้ากล้อง CCTV ที่ติดไว้บริเวณป้อมยามเพื่อบันทึกหน้าบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อด้วย

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ผมเลยอยากทราบว่า ในกรณีที่ผมแจ้งตามด้านบน สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ครับ และถ้าจะทำให้ข้อระเบียบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกฏหมายฉบับนี้ ควรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

มโนธรรม

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 64
    • ดูรายละเอียด
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

  พรบ.นี้ เพิ่งประกาศใช้ใหม่ ยังไม่ถึงปี  มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติมากมายพอสมควร ควรดาวน์โหลดมาอ่านทำความเข้าใจให้ถ่องแท้  แต่หลักการหนึ่งที่พึงยึดถือไว้ให้มั่นคง  คือ หลักสุจริต  ตาม ม.22 ม.23  และการได้รับความยินยอมจากเจัาของข้อมูลเป็นสำคัญ  ถ้ากระทำการใดๆโดยสุจริต  ย่อมเป็นเกราะคุม้ภัยได้เสมอ...
   ข้อเท็จจริงที่บอกมา ถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยของนิติฯของหมู่บ้าน ถือเป็นมาตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  คงไม่มีความผิด   แต่อยากแสดงความเห็น ขอให้ลด ความเข้มงวดลง เพื่อความพึงพอใจของผู้เข้าออก หรือมาติดต่อในหมู่บ้าน เช่น ไม่จำเป็นต้องแลกบัตรฯ เพียงขอดูบัตรฯ และขอนุญาตเจ้าของบัตรฯ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ และมีตรายางประทับสำเนาบัตรฯว่า ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเท่านั้น และระบุไว้ชัดเจนว่า สำเนาบัตรฯนี้ จะเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน เป็นต้น โดยระบุระบบการทำลายเอกสารที่ชัดเจน...การนำบัตรฯไปส่องที่กล้องฯ ไม่ควรจะต้องทำ  เพราะคงเกิดความรู้สึกไม่ดีกับผู้มาติดต่อ เพียงมีสำเนาบัตรฯ ก็น่าจะป้องกันปัญหาต่างๆ ได้พอสมควร  ด้วยความปรารถนาดี ครับ