ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย > ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

แจ้ง update จากทนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

(1/1)

ทนายพร:
หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด ก็สร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วนถ้วนทั่วกัน รวมถึงกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ซึ่งประธานศาลฏีกาได้ให้แนวทางในการพิจารณาคดีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน จึงได้ให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เว้นคดีบางประเภทเท่านั้น เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก , นัดฟังคำพิพากษาที่คู่ความมีจำนวนน้อย เป็นต้น

ดังนั้นในระหว่างนี้ หากผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างท่านใดสงสัยในปัญหาข้อกฎหมายในวิธีปฎิบัติ หรือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปิดงาน หรือไม่ให้ลูกจ้างทำงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือเงินหรือไม่

ก็สามารถตั้งคำถามมาได้ที่ http://www.thanaiphorn.com

ทนายจะเข้ามาตอบทุกคำถาม หรือถ้าเร่งด่วนก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๓๔๒๔๒๖๓ (ขอเป็นในเวลาราชการนะครับ หรือจำเป็นจริงๆไม่เกิน ๑๙.๐๐ น.)

แล้วเราจะฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ

ด้วยความสมานฉันท์

ทนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย
๖ เมษายน ๒๕๖๓

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version