10/08/22 - 20:58 pm


ผู้เขียน หัวข้อ: โดนจับใบกระท่อม 34 ใบ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว  (อ่าน 6657 ครั้ง)

Yossakorn

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
โดนจับใบกระท่อม 34 ใบ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2020, 01:45:46 am »
ท่านครับ ผมอยากจะสอบถามครับ
ผมโดนจับใบกระท่อม 34 ใบ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แล้ววันที่ถูกจับมันตรงกับวันศุกร์ แล้วตำรวจเค้าให้ผมนอน 2 คืน เพราะติด เสาร์-อาทิตย์
พอรุ่งเช้าของวันเสาร์ เค้าให้ผมพิมพ์ลายนิ้วมือ และต่อมาวันจันทร์ตำรวจพาผมไปศาลแขวงเพื่อจะไปตัดสินกับอัยการ แต่ไม่ทันถึง 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่เค้าลงมาบอกว่า ให้ผมไปเสียค่าปรับแล้วกับบ้านได้เลย และ ผมจะขอสอบถามท่านมา ในกรณีแบบนี้ คือ คดีสิ้นสุดหรือยังครับ และ เป็นคดีลหุโทษ หรือเปล่าครับ เพราะ ผมกังวลมากตอนนี้เพราะผมสอบ นายสิบ ก่อนหนุนได้ และ เค้าให้ผมขึ้นไปตรวจลายนิ้วมือ ที่ สตช. และอยากรู้ว่าผมจะรับราชการได้หรือเปล่าครับ ท่านครับ ?

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 719
  • ดูรายละเอียด
Re: โดนจับใบกระท่อม 34 ใบ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2020, 02:53:03 am »
อย่าได้กังวลไปเลยครับ  และที่ถูกจับและแค่เสียค่าปรับนั้น เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ซึ่ง พระราชบัญญัติย่าเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๗๖ วรรค ๒ บัญญัติเกี่ยวกับความผิดในการครอบครองใบกระท่อมไว้ว่า "ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท" 

ดังนั้น ที่ไปเสียค่าปรับมา ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วครับ

ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับราชการ มีข้อต้องห้ามดังนี้
 ลักษณะต้องห้าม
    (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

จะเห็นได้ว่า (๗) นั้น ต้องเคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เมื่อคุณไม่ได้ถูกจำคุก จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับราชการได้ครับ

ขอให้เป็นข้าราชการที่ดีที่รับใช้ประชาชนนะครับ

โชคดีครับ

ทนายพร.