14/07/20 - 23:21 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: ย้ายสถานประกอบการไปอีกสาขา  (อ่าน 71 ครั้ง)

สิริอร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
ย้ายสถานประกอบการไปอีกสาขา
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2020, 10:57:30 AM »
บริษัทมีการแจ้งย้ายสำนักงานใหญ่(ตั้งอยู่กทม.)ไปรวมกับโรงงาน(ตั้งอยู่สมุทรสาคร)โดยในเอกสารแจ้งว่าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่30/6/63เป็นต้นไป ซึ่งพนักงานได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องไม่ย้ายตามไปโรงงานแล้วค่ะ(ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ปิดประกาศ)แต่ตอนนี้บริษัทนิ่งมากไม่เอ่ยถึงเรื่องค่าชดเชยหรือเรื่องจะให้ทำงานที่เดิมเลยค่ะ แบบนี้หลังจากวันที่30/6/63พนักงานต้องทำยังไงต่อคะ

ขอบพระคุณทนายพรล่วงหน้าด้วยค่ะ

มโนธรรม

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 88
    • ดูรายละเอียด
Re: ย้ายสถานประกอบการไปอีกสาขา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2020, 03:18:31 PM »
การย้ายสถานประกอบการฯ
 เรื่องแบบนี้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ม.120  บอกขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน ค่อยๆอ่าน คงเข้าใจ และปฏิบัติได้  ครับ...ถ้ามีปัญหา ก็ร้อง พนักงานตรวจแรงงาน ในท้องที่ที่ทำงาน  คงมีช่องทางช่วยเหลือได้...

มาตรา ๑๒๐  นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

      ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

        หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘

       ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด

      ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ