14/07/20 - 22:29 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามเรื่องใช้สิทธิลาพักร้อน และค่าชดเชยที่จะได้คืนค่ะ  (อ่าน 68 ครั้ง)

diamond

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
เรียน  ทนายพร
  ดิฉันมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ลาพักร้อนค่ะ ขอถามตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ปีนี้ทางบริษัทของข้าพเจ้ากำหนดให้ลูกจ้าง ไม่ให้ใช้สิทธิืลาพักร้อน ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาเข้าร่วม 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์จาก  Covid19  และยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ใช้ลาพักร้อนค่ะ และพักร้อนจะตัดสิทธิ์การใช้ ทุกสิ้นปี อยากสอบถามว่า ถ้าเราใช้พักร้อนไม่หมด เราสามารถขอคืนเงินตามกฏหมายแรงงานได้ไหมคะ หรือสามารถให้บริษัทสะสมวันลาพักร้อนได้ไหมคะ  ถ้ากรณีวันลาพักร้อนเหลือค่ะ

2.ถ้ากรณี ถึงสิ้นปีแล้วแต่ทางพนักงานยังใช้สิทธิ์ลาพักร้อนไม่ครบ แล้วบริษัทตัดสิทธิ์วันลาที่เลหือของพนักงานไปเลย โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินชดเชยหรือสะสมในปีถัดไป และไม่ได้สอบถามความยินยอมจากพนักงงาน เพราะพนักงานรู้แค่ว่า ตัดสิทธิ์ปีต่อปีค่ะ แบบนี้เราสามารถเรียกร้องอะไรจากบริษัทได้หรือไม่คะ ตามกฏหมายเราสามารถเรียกร้องได้ไหมคะ

มโนธรรม

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 88
    • ดูรายละเอียด
วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)

  ก็ต้อง เป็นไป ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.30...คือจะตัดสิทธิ์ออกทุกปีไม่ได้...ถ้ามีการเลิกจ้าง ถ้าลูกจ้างยังไม่ใช่สิทธิ์ ลาพักผ่อนฯ (ปีละ  6 วัน) นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันพักพักผ่อนฯ ตาม ม.67...อย่างไรก็ตาม  นายจ้าง/ลูกจ้าง  คงไม่ต่างจากญาติสนิท  มีอะไรก็หาทางเจรจากันด้วยดี   การฟ้องร้องควรเป็นทางเลือกสุดท้าย  ด้งยความปรารถนาดี ครับ

มาตรา ๓๐  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

                     ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้

                     นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้

                    สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๑๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐

        ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐