28/07/21 - 15:19 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: ที่ทำงานย้ายไปอยู่ไกลมากขึ้น มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างมั้ยครับ  (อ่าน 618 ครั้ง)

toradsadawut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
คือผมทำงานบริษัทขนส่งแห่งนึง
ตอนแรกที่ทำงานก็อยู่แถวๆบ้าน ทำไปได้5 เดือน ย้ายไปต่างเมืองระยะทาง30 โล ไป-กลับ 60 ก็ยังโอเคตามไป ไม่เพิ่มค่าเดินทางด้วย ทำมาอีกพักย้ายไปไกลขึ้นอีกหลายสิบโล ทุกครั้งที่ย้ายไม่มีการแจ้งล่วงหน้าซักครั้ง อย่างงี้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างมั้ยครับ หรือต้องยอมรับสภาพ ไม่ตามไปก็ลาออก  :'( :'( :'( ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

Dawut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 7
  • ดูรายละเอียด
ข้อเท็จจริง  นายจ้างย้ายไปต่างเมืองระยะทาง30 โล ไป-กลับ 60 ก็ยังโอเคตามไป ไม่เพิ่มค่าเดินทางด้วย ทำมาอีกพักย้ายไปไกลขึ้นอีกหลายสิบโล ทุกครั้งที่ย้ายไม่มีการแจ้งล่วงหน้าซักครั้ง อย่างงี้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างมั้ยครับ

ตอบว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติว่า "(วรรคหนึ่ง)นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

(วรรค ๒) ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(วรรค ๓) หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘...

จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้รับรองไว้ว่าหากการย้ายสถานประกอบการนั้น "มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้าง" เช่น  เสียเวลาเดินทางมากกว่าเดิมมาก หรือใช้เวลาเดินทางจากเดิม ๓๐ นาทีถึงบริษัท เปลี่ยนเป็น ๑ ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้ว

อย่างงี้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างมั้ยครับ??

ก็ต้องดูว่ากรณีของเราเข้าหลักเกณ์ไหน (วรรค๑)หรือ (วรรค๒)และมีสิทธฺิเรียกร้องค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ครับ

สู้ๆๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2020, 08:30:59 PM โดย Dawut »

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 662
  • ดูรายละเอียด
สำหรับคำตอบ เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ Dawut อธิบายไว้เลยครับ

ทนายพร.