26/01/21 - 09:23 AM


ผู้เขียน หัวข้อ: นายจ้างให้ออกจากงานก่อนกำหนด ที่ได้แจ้งไว้ในใบลาออก  (อ่าน 285 ครั้ง)

KARN

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
สวัสดีค่ะทนายพร ขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีดิฉันได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง โดยไม่มีการเซนต์สัญญาจ้างงาน แต่มีการนัดวันที่มาเริ่มงานผ่านทางไลน์ หลังจากดิฉันทำงานที่บริษัทนี้ไปได้ 3 สัปดาห์ มีบริษัทใหม่ติดต่อให้ไปเริ่มงาน ดิฉันจึงได้เขียนใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งลาออกล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผลในการลาออกสิ้นเดือน โดยได้นำใบลาออกยื่นให้ทางบริษัทในช่วงบ่าย ทางบริษัทได้รับทราบแล้ว แต่หลังจากนั้นวันเดียวกันในช่วงเย็น ทางบริษัทได้มาแจ้งอีกครั้งว่าให้ดิฉันออกได้เลย โดยจะจ่ายเงินเดือนตามวันที่มาทำทั้งหมดในสิ้นเดือน แต่ทางดิฉันได้ชี้แจงไปว่าจะออกสิ้นเดือน ตามที่ระบุไปในวันลาออก แต่ทางบริษัทไม่ยอม จะให้ออกในวันที่แจ้งทันที โดยให้เหตุผลว่า "อยู่ในช่วงทดลองงาน สามารถเลิกจ้างพนักงานตอนไหนก็ได้" ดิฉันจึงสงสัยว่าบริษัททำแบบนี้ผิดไหมคะ? และเงินเดือนที่จะต้องได้รับ ดิฉันต้องได้รับเท่ากับวันที่ทำงานตามที่บริษัทแจ้ง หรือที่ระบุไปในใบลาออกคะ ขอบคุณค่ะ

Dawut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 6
  • ดูรายละเอียด
ขอตอบแทนทนาย ครับ ท่านคงงานเยอะ
สวัสดีค่ะทนายพร ขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีดิฉันได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง โดยไม่มีการเซนต์สัญญาจ้างงาน แต่มีการนัดวันที่มาเริ่มงานผ่านทางไลน์ หลังจากดิฉันทำงานที่บริษัทนี้ไปได้ 3 สัปดาห์ มีบริษัทใหม่ติดต่อให้ไปเริ่มงาน ดิฉันจึงได้เขียนใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งลาออกล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผลในการลาออกสิ้นเดือน โดยได้นำใบลาออกยื่นให้ทางบริษัทในช่วงบ่าย ทางบริษัทได้รับทราบแล้ว แต่หลังจากนั้นวันเดียวกันในช่วงเย็น ทางบริษัทได้มาแจ้งอีกครั้งว่าให้ดิฉันออกได้เลย โดยจะจ่ายเงินเดือนตามวันที่มาทำทั้งหมดในสิ้นเดือน แต่ทางดิฉันได้ชี้แจงไปว่าจะออกสิ้นเดือน ตามที่ระบุไปในวันลาออก แต่ทางบริษัทไม่ยอม จะให้ออกในวันที่แจ้งทันที โดยให้เหตุผลว่า "อยู่ในช่วงทดลองงาน สามารถเลิกจ้างพนักงานตอนไหนก็ได้" ดิฉันจึงสงสัยว่าบริษัททำแบบนี้ผิดไหมคะ? และเงินเดือนที่จะต้องได้รับ ดิฉันต้องได้รับเท่ากับวันที่ทำงานตามที่บริษัทแจ้ง หรือที่ระบุไปในใบลาออกคะ ขอบคุณค่ะ


มาตรา ๑๗[๑๒]  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน  ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๗/๑[๑๓]  ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับนับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน

จากข้อเท็จจริง ประมาณการได้ว่า เขียนใบลาออกวันที่ 23 มีผลออกสิ้นเดือน
ตอบ ค้าจ้างนั้นนายจ้างต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ตัดรอบค่าจ้างจนถึงวันทำงานวันสุดท้าย

เงินอีกส่วนที่ลูกจ้างจะได้รับคือ ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ต้องมีการบอกกล่าวก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป วันที่ถูกเลิกจ้างวันที่ 24-30 = 7 วัน และอีก 1งวด คือเดือนถัดไปกรณีเดือนนั้น 30 วัน เท่ากับ 37 วัน ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าว

ให้ไปร้องเรียนกับพนักงานตรวจเเรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ทีทำงานอยู่ (เขียน คล ๗) ครับ
สู้ๆๆครับ


ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 606
  • ดูรายละเอียด
ทนายก็เข้ามาตอบช้าเกิ๊น...แต่ตอบช้าดีกว่าไม่ตอบเน๊อะ  ;D

เข้าเรื่องเลย..เรื่องมีอยู่ว่า ยื่นใบลาออก โดยกำหนดวันสุดท้ายที่ทำงานคือสิ้นเดือน แต่พอนายจ้างเห็นใบลาออกเท่านั้นแหละ ควันออกหู เลยเรียกแจ้งว่าไม่ต้องมาทำงานอีกแระ ออกไปเลย...แล้วถามว่า...บริษัททำแบบนี้ผิดไหม? และเงินเดือนที่จะต้องได้รับเท่ากับวันที่ทำงานตามที่บริษัทแจ้ง หรือที่ระบุไปในใบลาออก?

ตอบอย่างนี้ครับ...กรณีลาออกโดยกำหนดวันสุดท้ายในการทำงานไว้ ลูกจ้างก็ยังมีหน้าที่ต้องไปทำงานให้กับนายจ้างจนกว่าจะถึงวันที่ระบุไว้ เมื่อไปทำงานย่อมได้รับค่าจ้าง ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายปกติ

กรณีมีปัญหาว่า  นายจ้างให้ออกเลย โดยยังไม่ถึงกำหนดวันดังกล่าว ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่นายจ้างไม่ให้ไปทำมั๊ย...ก็ตอบอย่างไม่ต้องคิดมากว่า เมื่อเป็นคำสั่งของนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างไปทำงาน โดยมิใช่ความผิดของลูกจ้าง นายจ้างยังต้องมี "หน้าที่" ในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไปจนกว่าจะถึงวันลาออกมีผล

ส่วนกรณีที่อ้างว่าอยู่ในระหว่างการทดลองงานสามารถเลิกจ้างตอนใหนก็ได้นั้น โดยหลักแล้วหากจะอ้างก็อ้างได้ แต่ต้องแจ้งเหตุแห่งการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างทราบว่าไม่ผ่านการทดลองงานด้วยเหตุด้อยประสิทธิภาพในเรื่องใด หากไม่แจ้งและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และเลิกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗ ซึ่งน่าจะมากกว่าการจ่ายเงินค่าจ้างไปจนถึงวันลาออกสิ้นผล

ดังนั้น จึงตอบว่า ที่คุณคิดน่ะถูกแล้ว บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างจนถึงสิ้นเดือน หากบริษัทไม่จ่าย ก็ให้ทวงถาม ถ้าถามแล้วยังเพิกเฉย ก็ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายต่อไป และอย่าลืมเรียกดอกเบี้ยด้วยนะครับ

ขอให้โชคดีครับ

ทนายพร.