20/10/21 - 20:17 pm


ผู้เขียน หัวข้อ: จากพนักงานประจำ เปลี่ยนเป็นพนักงานรายปี  (อ่าน 579 ครั้ง)

สวัสดีครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนของกระผมครับ เธอเป็นพนักงานบริษัทฯจนเมื่อปลายปี2563 เธอมีอายุครบ55ปี อันเป็นวาระที่จะได้เกษียณงานตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ แต่ผ่านมาจนถึงวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯแจ้งให้เธอทราบว่าให้เธอเข้าไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อเซ็นทำงานว่าจ้างเป็นรายปี ส่วนเงินจากการเกษียณนั้น..ไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใด ไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรดีครับ แจ้งหรือถามฝ่ายบุคคลแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบครับ จึงขอความกรุณาท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

มโนธรรม

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 193
  • ดูรายละเอียด
Re: จากพนักงานประจำ เปลี่ยนเป็นพนักงานรายปี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2021, 08:18:50 am »
การเกษียณอายุ

  มีพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.118/1 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า การเกียณอายุของลูกจ้าง ถือเป็นการเลิกจ้าง ตาม ม.118 วรรคสอง...คือนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย ตามอายุการทำงาน...(ดูรายละเอียด ใน ม.118 วรรคสอง)  ซึ่งนายจ้างย่อมทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่า คงต้องจ่ายเงินชดเชยก้อนโตพอสมควร...จึงใช้วิธีไม่เลิกจ้าง  ทำนองเลี่ยงบาลี  เพื่อชะลอการจ่ายเงินชดเชยไว้ก่อน...คงต้องใช้ทางแก้  ตาม ม.118/1  วรรคสองคือ  ให้ลูกจ้างที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้  เพื่อขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย....(ความเห็น) ในเมื่อนายจ้างให้ทำงานต่อ  ก็ควรทำต่อไป และใช้สิทธิแสดงเจตนาการเกษียณไว้...เพราะอายุ 55  ปี ร่างกายการน่าจะพอทำงานได้ จนถึง 60 ปี  แต่ถ้าไปหลงทาง ลาออกเสียเอง  จะไม่ได้รับเงินชดเชย...

กฎหมายที่ใช้อ้างอิง ในตอบ...พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

มาตรา ๑๑๘/๑  การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง

                 ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง

 

Re: จากพนักงานประจำ เปลี่ยนเป็นพนักงานรายปี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2021, 02:04:52 pm »
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 676
  • ดูรายละเอียด
Re: จากพนักงานประจำ เปลี่ยนเป็นพนักงานรายปี
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2021, 04:31:04 pm »
คำถามนี้ "มโนธรรม" อธิบายและยกข้อกฎหมายได้ถูกต้องแล้ว

แต่ การแจ้งขอเกษียณอายุนั้น ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายจ้าง เมื่อยื่นแล้วก็ทำงานต่อไปอีก ๓๐ วัน หรือให้ครบ ๓๐ วันก่อน จึงจะเป็นผล เมื่อครบแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานอีก รอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียว หากครบ ๓ วันแล้วเงินไม่เข้า ก็ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๕ ทุกระยะ ๗ วัน ของเงินที่มีสิทธิได้รับ ครับ

แต่ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี นี้ อย่าได้กระทำความผิดใดๆนะครับ มิเช่นนั้น ความหวัง ความฝัน อาจพังทลายได้ หากถูกนายจ้างเลิกจ้างเพื่อเหตุกระทำความผิด ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย  เตือนๆกันไว้ครับ

ทนายพร.