25/09/21 - 13:45 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา  (อ่าน 471 ครั้ง)

นา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2021, 12:48:14 PM »
เรียนถามทนายค่ะ ถ้าในกรณีเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา (เลิกจ้างเดือน กรกฎาคม) เราสามารถเรียกร้องชดเชยอะไรได้บ้างคะ สัญญาระบุจำนวนเดือนไว้ชัดเจน แต่ตรงบอกเลิกระบุไว้แค่แจ้งล่วงหน้า30วันค่ะ

ข้อ 3. กำหนดเวลา อัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทน
คู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าตอบแทน โดยแบ่งชำระเป็นเดือนจำนวน 9 เดือน เดือนละ XX,000 บาท
โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามข้อมูลการส่งมอบงานของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องผ่านการ
ตรวจรับการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละครั้งตามระเบียบปฏิบัติของผู้ว่าจ้าง ณ ที่ทำการ
ของผู้ว่าจ้างหรือจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างได้แจ้งไว้โดยตรง
ผู้รับจ้างจะจัดทำรายงานการส่งมอบงานแต่ละเดือนตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 2 โดยมีกำหนดเวลาส่งให้ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับทราบและเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลและอนุมัติผลการปฏิบัติงานก่อนการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่ตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7
วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับรายงานการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนถูกต้องจากผู้รับจ้าง

ข้อ 9. การเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา
9.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ทันที หากผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือมี
หนี้สินลันพันตัว หรือตกเป็นผู้ส้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายเงินค่าตอบแทนจำนวนใดๆ หรือเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
9.2 ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องบอกกล่าวกับผู้รับจ้างเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
9.3 ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเลิกสัญญากับผู้ว่าจ้างได้ โดยอ้างเหตุผลในการขอเลิกสัญญา เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาว่าควรจะเลิกสัญญาหรือไม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
9.4 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง คู่สัญญาต่างถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิต้องมีการบอก
กล่าวล่วงหน้า สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทุกฝ่ายย่อมสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน

มโนธรรม

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 190
  • ดูรายละเอียด
Re: เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 07:11:58 AM »
การเลิกสัญญา

  ตามสัญญาข้อ  9  ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้ว ให้บอกเลิกสัญญาได้ฯ  กรณีนี้ ผู้ว่าจ้าง ก็คงอ้างว่า ผู้รับจ้างทำผิดสัญญา  จึงบอกยกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย...เรื่องนี้ ค่อนข้างจะป็นปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย  ตามความเห็น  สัญญาแบบนี้ อาจจะ...ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน  น่าเป็นสัญญาจ้างทำของ  แต่การบอกเลิกสัญญา ถ้าเกิดความเสียหาย  ก็ฟ้องร้องได้  ควรมีทนายความช่วยเหลืออย่างจริงจัง  เพื่อตั้งรูปคดีให้ถูกต้อง  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

pomphan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2021, 06:58:27 PM »
ต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก ได้ทำความเข้าใจในเรื่องใหม่ๆ และเรื่องที่ยังไม่เคยรู้หรือไม่คาดคิดที่จะต้องรับรู้มาก่อน ในทางกลับกันคนที่เข้ามาดูหรือตัวเราเองนั้น ก็จะได้นำไปปรับใจให้เข้ากับการทำงาน การเรียนรู้อะไรๆ ใหม่ๆ ในสังคมหรือยุคปัจจุบันนี้ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ตามโลกได้ทัน ปละไม่ล้าหลังหรือด้วยความรู้ในทุกๆเรื่องอีกต่อไป ขอบคุณมากๆ ค่ะ

Interstellar50

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2021, 04:09:06 PM »
น้องชายโดนมาเหมือนกันครับ ไม่ได้รับเงินชดเชยอะไรเลย