07/12/21 - 07:45 am


ผู้เขียน หัวข้อ: ย้ายสถานประกอบการ จาก สีลม ไป เอกมัย  (อ่าน 590 ครั้ง)

Theerat

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
ย้ายสถานประกอบการ จาก สีลม ไป เอกมัย
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2021, 01:11:09 am »
เนื่องจากบริษัทจะทำการย้ายที่ตั้งจากสีลมไปเอกมัย โดยทางผมไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากบ้านอยู่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางนานอยู่แล้วประมาณ 2 ชม.ในช่วงเช้า และ 1.5 ชม.ในช่วงเย็น โดยปกติจะขับรถส่วนตัวไปส่งแม่และลูกสาวที่ร้าน และเดินทางต่อไปจอดรถแถวบางหว้า แล้วต่อ MRT ไปสีลม ถ้าเกิดย้ายที่ตั้งบริษัทขึ้นมาจะต้องตื่นเช้าขึ้นอีกประมาณ 30-45 นาที ทำให้ทุกคนต้องตื่นเช้าขึ้น เนื่องจากออกจากบ้านมาพร้อมกัน และเพิ่มเวลาการเดินทางในช่วงเช้าเป็น 2.5-3 ชม.ซึ่งมากเกินไป แบบนี้สามารถขอไม่ย้ายไปที่ใหม่และรับเงินชดเชยได้มั้ยครับ แต่ทางบริษัทแจ้งว่าย้ายภายในกรุงเทพ ไม่ไกลกันมาก และเดินทางสะดวกเพราะติดBTS จะไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยครับ

มโนธรรม

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 201
  • ดูรายละเอียด
Re: ย้ายสถานประกอบการ จาก สีลม ไป เอกมัย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2021, 08:11:52 am »
การย้ายสถานประกอบการ...

  มีพรบ.คุ้มครองวแรงงานฯ บอกขั้นตอนในเรื่องนี้ ชัดเจนพอสมควร  ลองอ่านดู และนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็น...

มาตรา ๑๒๐[๕๘]  นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

      ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘

       ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด

ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

 

มาตรา ๑๒๐/๑[๕๙]  เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ วรรคห้าแล้ว เห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบคำสั่ง

     ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแจ้งคำสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ

       ในการพิจารณาและมีคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง และแจ้งคำสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคำสั่ง

        คำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือลูกจ้างจะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางหลักประกันต่อศาลตามจำนวนที่ต้องจ่ายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้

        การส่งคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้นำมาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

มาตรา ๑๒๐/๒[๖๐]  ในกรณีที่นายจ้างได้อุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสี่ และได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแล้ว การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป

 

Theerat

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: ย้ายสถานประกอบการ จาก สีลม ไป เอกมัย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2021, 05:14:38 pm »
อันนี้พอทราบอยู่แล้วครับ แต่สิ่งที่ต้องการปรึกษาคือ การย้ายสถานประกอบการณ์ครั้งนี้ เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อด้านล่างรึเปล่าครับ
เงื่อนไข 1 ย้ายสถานที่ประกอบการ - ผ่าน
เงื่อนไข 2 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตตามปกติ ???
จากที่เล่ามาเข้าหลักเกณฑ์ข้อ 2 มั้ยครับ 

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 679
  • ดูรายละเอียด
Re: ย้ายสถานประกอบการ จาก สีลม ไป เอกมัย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2021, 07:19:47 pm »
จากการวิเคราะห์ เครสนี้ ๕๐: ๕๐ นะครับ คงตอบฟังธงไม่ได้

เนื่องจากมองได้ทั้งสองมุม ดังนั้น หากจะให้แนวโน้มไปในทางได้รับความเดือนร้อนและทำให้การดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไป ต้องดูทั้งเวลา (ซึ่งก็รู้ว่าเพิ่มประมาณเกือบ ๑ ชม.) และค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นเท่าใด (ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้มา) ซึ่งในประเด็นหลังนี้ก็สำคัญที่ศาลจะใช้เป็นดุลพินิจว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตหรือไม่ 

หากไปพิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตของครอบครับ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ก็เข้าองค์ประกอบตามมาตรา ๑๒๐ ครับ ทำหนังสืแจ้งนายจ้างในการแจ้งปฎิเสธการไปทำงานที่ใหม่ได้เลยครับ

แต่ถ้าพิจารณาแล้วยังกล้ำกึ่งอยู่ ก็ต้องใช้ดุลพินิจว่า จะไปเพื่อมีงานทำหรือเตรียมพร้อมรับมือหากนายจ้างปฎิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชย ก็ต้องไปเรียกร้องสิทธิซึ่งก็เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมิใช่น้อยอยู่ครับ

คำตอบก็คงประมาณนี้..หากสงสัยก็ถามเข้ามาใหม่ได้ครับ

ให้กำลังใจครับ

ทนายพร.