26/05/22 - 05:11 am


ผู้เขียน หัวข้อ: เลิกจ้างพนักงาน  (อ่าน 9393 ครั้ง)

tkung

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
เลิกจ้างพนักงาน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2015, 11:07:39 am »
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามเรื่องการเลิกจ้างพนักงานครับ

1.เลิกจ้างพนักงานนี่ชดเชยตาม กม. กำหนดแล้ว   พนง.จะไปร้องกรมแรงงานอะไรได้อีกไหมคับ

2.ในหนังสือเลิกจ้างควรระบุเหตุผลไหมคับ

ขอบคุณคับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 710
  • ดูรายละเอียด
Re: เลิกจ้างพนักงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2015, 11:53:21 pm »
ตอบตามคำถามเลยนะครับ

๑. กรณีที่บริษัทเลิกจ้างพนักงานนั้น ในทางกฎหมายถือว่าเป็นการยกเลิกนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างต่อกัน โดยฝ่านนายจ้างเป็นผู้ขอยกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งกรณีอย่างนี้ กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ให้นายจ้างต้องปฎิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพราะการเลิกจ้างพนักงานเพียงหนึ่งคนนั้น ไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างคนที่ถูกเลิกจ้างเพียงลำพัง แต่ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวหรือผู้ต้องอาศัยเงินค่าจ้างจากลูกจ้างคนดังกล่าวเพื่อประทังชีวิตด้วย ดังนั้น กฎหมายแรงงานหลายฉบับจึงมุ่งคุ้มครองลูกจ้างเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การขอยกเลิกสัญญาจ้าง(เลิกจ้าง)กับลูกจ้างบางคนก็อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหากไม่สามารถที่จะร่วมงานกันต่อไปได้ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาต่างๆกันไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างพนักงานโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดนั้น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินหลักๆดังนี้
๑.ค่าชดเชย ตามอายุงาน (พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ม.๑๑๘)
๒.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ งวดการจ่ายค่าจ้าง (กรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง)
๓.ค่าจ้างค้างจ่าย (ถ้ามี)
๔.เงินทดแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ตามส่วนและวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม
๕.ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๔๙) หากเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด

ตอบข้อ ๒. เนื่องจากการเลิกจ้างเป็นการแสดงเจตนาที่มีผลทำให้นิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างยุติลง  การบอกเลิกจ้างจึงต้องทำเป็นหนังสือและต้องมีความชัดแจ้งโดยส่วนใหญ่จะต้องมีข้อความที่สำคัญดังนี้
    ๑ ต้องมีคำว่า  “เลิกจ้าง”  หรือถ้อยคำอื่นที่มีความหมายเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นการเลิกจ้าง
    ๒ วัน  เดือน  ปี  ที่จะเลิกจ้าง
    ๓.เหตุผลแห่งการเลิกจ้าง  ถือเป็นข้อที่สำคัญที่นายจ้างจะต้องระบุเหตุผลไว้ในการบอกเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกจ้างด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ  เพราะหากนาจ้างไม่แจ้งเหตุหรือไม่ระบุเหตุผลแห่งการเลิกจ้างไว้ด้วย  ต่อไปนายจ้างก็จะไม่สามารถยกเหตุผลใดๆขึ้นใช้ยันลูกจ้างได้โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเพื่อเรียกค่าชดเชย
     ๔ ประเภทของเงิน  จำนวนเงิน  หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่นายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  รวมทั้งวันเดือนปีและสถานที่จ่ายเงินดังกล่าว
     ๕ กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือการคืนทรัพย์สินของนายจ้าง และควรที่จะมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจบอกเลิกจ้างด้วย

ทนายพร