19/06/18 - 05:27 AM


ผู้เขียน หัวข้อ: อ.บ.ต. จัดทำโครงการขุดลอกคลอง รุกล้ำเข้ามาในที่ดิน ที่เป็นที่ดินแบบ ส.ป.ก  (อ่าน 614 ครั้ง)

sanook

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
คือผมมีที่ ซึ่งเป็นที่ดิน ส.ป.ก และมีลำคลองสาธารณะพาดผ่าน จู่ ๆ มีหนังสือแจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้าน ว่าทาง อ.บ.ต มีโครงการที่จะดำเนินการขุดลอกคลอง และจะขยายขนาดความกว้างของคลอง ซึ่งความกว้างที่จะทำการขยายนั้น ได้ล้ำเข้ามาในเขตที่ดินที่ผมครอบคลองอยู่ เป็นระยะเกินกว่า 7 เมตรเป็นอย่างน้อย ซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมไม่รับรู้รับทราบมาก่อนเลยว่า ทาง อ.บ.ต. ได้มีการจัดการประชุม ชี้แจง ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้ได้รับผลกระทบ แต่อย่างใด พอทราบอีกทีคือ เหมือนกับว่าโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และมีการเรียกประกวดราคาไปจนเสร็จสิ้น และจะเริ่มดำเนินการตามโครงการ แล้ว  ผมจึงอยากสอบถาม ดังนี้ครับ

1.  ในการที่  อ.บ.ต. จะดำเนินการโครงการขุดลอก และขยายลำคลองตามที่กว่ามาข้างต้นนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

2. การที่ อ.บ.ต. จะดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใด ทาง อ.บ.ต. จะต้องมีการจัดประชุม สอบถามข้อคิดเห็น และได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือไม่ครับ

3. การที่ อ.บ.ต. ได้ดำเนินโครงการซึ่งมีผลกระทบกับชาวบ้าน หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใด โดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ บุคคลที่ได้รับผลกระทบไม่ว่า จะเป็นหลายคน หรือแม้แต่ผู้ได้รับผลกระทบมีเพียงคนเดียว มีสิทธิในการที่จะร้องคัดค้าน เพื่อให้ระงับยังยั้งโครงการหรือไม่

4. หากทาง อ.บ.ต. จะดำเนินการขุดลอก และขยายลำคลองจริง ผมในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ในช่องทางใดบ้างครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำชี้แนะครับชาวนาจน ๆ

มโนธรรม

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 19
  • ดูรายละเอียด
ปัญหาที่ดิน
  ก็แจ้งข้อหาบุกรุก และทำเสียทรัพย์ ....และฟ้องศาลปกครอง...และร้องศูนย์ดำรงธรรม...เคยตอบแล้วอย่างชัดเจน  การตอบปัญหา คงไม่ใช่แก้วสารพัดนึก ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ทันทีทันใด เอาเวลาไปแก้ปัญหาที่แนะนำ  น่าจะดีกว่า  การตระเวนถาม ...ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 244
  • ดูรายละเอียด
นี่ก็เป็นปัญหาที่น่าหนักใจครับ จะไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นแก่ประโยชน์สาธารณะ แต่ถ้ายอมๆไปก็จะเสียที่ดินไปมิใช่น้อย ทนายเข้าใจเลยครับ

เอาละถามมาเป็นข้อๆ ก็จะตอบเป็นข้อๆตามที่ถามเลยนะครับ ไปกันตามคำถามเลย

ถามในข้อแรกถาม ว่าในการที่  อ.บ.ต. จะดำเนินการโครงการขุดลอก และขยายลำคลองตามที่กว่ามาข้างต้นนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ?

ตอบว่า หากหน่วยงานรัฐมีความประสงค์ที่จะเอาที่ดินของเอกชนไปใช้ประโยชน์สาธารณะตามโครงการต่างๆ ก็จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นการใช้สิทธิที่ไปกระทบต่อประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีวิธีการอยู่ ๒ วิธี คือ การจัดซื้อ หรือ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุท้องที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและความกว้างของเขต พ.ร.ฎ. ซึ่งวิธีการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีกฎหมายกำกับอยู่ นั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมครับ

คำถามข้อที่ ๒. ถามว่าการที่ อ.บ.ต. จะดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใด ทาง อ.บ.ต. จะต้องมีการจัดประชุม สอบถามข้อคิดเห็น และได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือไม่ครับ?

ตอบ ในหลักการคือหากกระทบกับผู้ใดก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ครับ

ข้อที่ ๓. ถามว่า การที่ อ.บ.ต. ได้ดำเนินโครงการซึ่งมีผลกระทบกับชาวบ้าน หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใด โดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ บุคคลที่ได้รับผลกระทบไม่ว่า จะเป็นหลายคน หรือแม้แต่ผู้ได้รับผลกระทบมีเพียงคนเดียว มีสิทธิในการที่จะร้องคัดค้าน เพื่อให้ระงับยังยั้งโครงการหรือไม่?

ตอบ เมื่อกระทบสิทธิของเรา เราก็มีสิทธิที่จะระงับยับยั้งโครงการดังกล่าวได้ โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งทางแพ่ง,อาญาและทางปกครอง โดยหากเห็นว่า อบต.เข้ามาดำเนินการในที่ดินของเรา ก็ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจข้อหาบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์เอาไว้ก่อน แค่นี้ทนายว่า อบต.คงไม่กล้าที่จะดำเนินการต่อแล้ว หรือหาก อบต.มีหนังสือมาถึงเรากล่าวอ้างว่าเราได้ยินยอมแล้ว ดังนี้ต้องไปอาศัยช่องทางของศาลปกครอง ฟ้องเพิกถอนและขอคุ้มครองชั่วคราวไปในคราวเดียวกันก็ได้เช่นกันครับ


คำถามข้อที่ ๔. ถามว่าหากทาง อ.บ.ต. จะดำเนินการขุดลอก และขยายลำคลองจริง ผมในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ในช่องทางใดบ้างครับ

ตอบ..อ้าว..ลืมดูคำถามข้อ ๔ ทนายเลยตอบไปแล้วในข้อ ๓ ครับ...กลับไปอ่านเอานะครับ แต่คำแนะนำของท่านมโนธรรมก็เป็นข้อแนะนำที่ดีที่ให้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรม ก็อาจได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วก็ได้นะครับ

หวังว่าคำตอบจะไขข้อข้องใจได้นะครับ ขอให้โชคดีครับ

ทนายพร