"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559

1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙  
2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘  
3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗  
4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖  
5 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕  
6 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔  
7 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓  
8 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒  
9 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑  
10 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐  
11 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘  
12 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗  
13 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖  
14 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕  
15 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔  
16 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓  
17 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒  
18 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑  
19 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐  
20 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙  
21 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘  
22 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗  
23 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖  
24 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕  
25 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔  
26 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓  
27 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒  
28 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑  
29 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐  
30 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙  
31 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘  
32 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗  
33 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖  
34 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕  
35 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔  
36 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓  
37 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒  
38 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑  
39 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐  
40 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙  
41 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘  
42 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗  
43 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖  
 


14/Dec/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา