ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559

1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙  
2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘  
3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗  
4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖  
5 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕  
6 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔  
7 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓  
8 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒  
9 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑  
10 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐  
11 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘  
12 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗  
13 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖  
14 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕  
15 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔  
16 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓  
17 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒  
18 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑  
19 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐  
20 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙  
21 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘  
22 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗  
23 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖  
24 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕  
25 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔  
26 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓  
27 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒  
28 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑  
29 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐  
30 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙  
31 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘  
32 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗  
33 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖  
34 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕  
35 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔  
36 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓  
37 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒  
38 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑  
39 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐  
40 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙  
41 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘  
42 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗  
43 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖  
 


14/Dec/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62 กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีลูกจ้างขอทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสาม...

มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62 มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำ...

ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62 ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62

“อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์...

ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62 ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการประมวลผลระ...

ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62 ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา