"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ศาลแพ่งยกฟ้องบริษัทประกันภัย ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายชุมนุมปี 53

29 มี.ค.59 ที่ห้องพิจารณา 805 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง 63 ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ผบ.325/2555 ที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 5 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่ 1 - 2 เพื่อขอให้ชำระค่าสินไหมทดแทน ในฐานะผู้รับประกันวินาศภัย จากเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค.53 ซึ่งมีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.อันเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วที่สองฝ่ายนำสืบแล้วเห็นว่า เหตุเพลิงไหม้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ และสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการลักทรัพย์ ทำลายทรัพย์สิน หรือสถานที่อันเป็นที่ตั้งร้านค้าสาขาต่างๆ ของโจทก์ทั้งห้าในเขต กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น อุดรธานี ล้วนอยู่ในพื้นที่ที่มีการลุกฮือของประชาชนที่เกิดเหตุพร้อมๆ กันหลายแห่ง ซึ่งต่อเนื่องกันในระหว่างที่มีการชุมนุม และความเสียหายมีลักษณะใกล้เคียงกันทุกประการ เพื่อต้องการก่อให้เกิดจลาจล ความปั่นป่วนโกลาหล วุ่นวาย ไม่มีระเบียบให้เกิดในบ้านเมือง ทำให้ประชาชนเกิดความกลัว โดยหวังผลทางการเมืองเพื่อให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของโจทก์ทั้งห้านั้น เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคำปราศรัย ปลุกระดมของแกนนำ นปช.ที่ยุยงให้มีการวางแผนเผาทำลายทรัพย์สิน เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์เผาทำลายทรัพย์สิน (ลักทรัพย์) หรือทุบทำลายทรัพย์สิน

 

ดังนั้นความเสียหายของโจทก์ทั้งห้าดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง หรือสืบเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน ถึงขนาดลุกฮือเพื่อต่อต้านรัฐบาล โดยมีเจตนาข่มขู่ที่จะใช้กำลัง หรือความรุนแรงอันเป็นการกระทำ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อันเป็นการก่อความไม่สงบของประชาชน ซึ่งเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ที่โจทก์ทั้งห้าเข้าทำสัญญากับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งห้าตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

 

แนวหน้า 29 มีนาคม 255909/Apr/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา