"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

สั่งแก้ไขปัญหาชาวบ้านร้องเรียน ให้เสร็จสิ้นในพื้นที่ห้ามอ้างวันหยุด

25 เม.ย. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์  ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)  กล่าวว่า พล.อ.ธีรชัย นาควานิช  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งค่อนข้างหนักพอสมควร  หลังจากได้รับการสั่งการจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าคสช. ว่า เมื่อมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อาจจะมีเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อน ก็ต้องแก้ไข ให้จบสิ้นในพื้นที่เอง  มีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ต้องช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทันที โดยไม่มีข้อแม้ว่าเป็นวันหยุด  ต้องทำงานตลอด  24 ชั่วโมง ขณะนี้ยิ่งมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เกิดความเสียหายให้กับประชาชนก็ให้จัดกำลังผสมเข้าไปทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเร็วที่สุด

 

พ.อ.ปิยพงศ์ สำหรับกรณีที่เรื่องร้องเรียน โดยการแอบอ้างว่า  คสช. ไปเรียกรับผลประโยชน์ ในเรื่องนี้ขอให้ประชาชนที่รับทราบข้อมูล หรือ ได้รับการรังแก เอารัดเอาเปรียบ ให้แจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ จังหวัดให้คนที่แอบอ้าง เรียกรับประโยชน์ถูกลงโทษตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกับทุกส่วน ไม่ใช่เมื่อเรามีการไปจัดระเบียบสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมก็มี ผู้ไปแอบอ้างรับประโยชน์ทำให้การแก้ไขปัญหา กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก 

 

เลขาธิการ คสช. เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะลงไปทำงาน จะต้องทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลเสียเอง  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้มอบหมายสั่งการผ่านแม่ทัพภาคลงไปว่า ทหารและ กำลังพลที่ลงไปทำงานต้องแต่งกายถูกต้องมีระเบียบวินัย ต้องแสดงตนเข้าทำงาน และประสานกับทางหน่วยในพื้นที่โดยใช้เวทีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทุกการประชุมต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และ รับเรื่องร้องเรียนไปพร้อมๆ กันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

 

แนวหน้า 25 เมษายน พ.ศ. 255928/Apr/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา