"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ไม่มีขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" อีกรอบตามข่าวลือ เตือนรีบมาศูนย์รับแจ้งฯ ทำลูกจ้างเถื่อนให้ถูก กม. - MGR Online 21 ก.ค.60

ก.แรงงานยันไม่มีเปิดขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" อีกตามข่าวลือ ขอให้รีบมาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. ก่อนเอาจริงบังคับใช้บทลงโทษ 1 ม.ค. 61 พร้อมแจงขั้นตอนยิบการรับแจ้งการทำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
       
       วันนี้ (21 ก.ค.) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าววันแรกวันที่ 24 ก.ค.นี้ ว่า การแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจะต้องใช้แบบฟอร์มมายื่น พร้อมบัตรประชาชนของนายจ้าง สำเนาการรับรองการเป็นนิติบุคคล และรูปถ่ายลูกจ้างขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือหากไม่สะดวกเดินทางไปยื่นที่ศูนย์เฉพาะกิจฯ ก็สามารถยื่นเรื่องได้ทางเว็บไซต์ได้ ขอให้นายจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ส.ค.นี้ และเดินหน้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงหรือไม่ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย.
       
       “ส่วนความคืบหน้าการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 39 ฉบับ รวมถึงเรื่อง 39 อาชีพสงวนของคนไทย ที่จะต้องมาดูใหม่ว่าอะไรที่จะปรับให้แรงงานต่างด้าวทำได้หรือไม่นั้น ตอนนี้ฟอร์มทีมขึ้นทำแต่ละเรื่องแล้ว โดยหลักเรื่องไหนเกี่ยวกับใครบ้างก็จะมีการรับฟังความเห็น แต่การปรับแก้จริงๆ จะใช้ทีมกฎหมายของกระทรวง ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง” ม.ล.ปุณฑริก กล่าว 
 
ไม่มีขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว อีกรอบตามข่าวลือ เตือนรีบมาศูนย์รับแจ้งฯ ทำลูกจ้างเถื่อนให้ถูก กม.
        ด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษก ก.แรงงาน กล่าวว่า ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจะมีการเปิด 101 แห่งทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเกิน 5 หมื่นคน จะเปิด 4-5 ศูนย์ ส่วนข่าวลือว่านายจ้างไม่ต้องไปยื่นแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เปิดให้แจ้งในช่วง 15 วันนี้ เพราะจะมีการเปิดจดทะเบียนอีก ขอยืนยันว่า ตามคำสั่ง คสช. ระบุชัดเจนว่า ชะลอการบังคับใช้บทลงโทษ 4 มาตราถึง 31 ธ.ค.นี้เท่านั้น โดยวันที่ 1 ม.ค.2561 จะมีการจับกุม ลงโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายทันที ดังนั้น อย่านิ่งนอนใจ ขอให้รีบมาแจ้งการทำงานภายในวันที่กำหนด เพราะหลังวันที่ 7 ส.ค. จะไม่มีการขยายเวลารับแจ้งการทำงานให้อีก และจะไม่มีการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีก
       
       นายอนันต์ชัย กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนตรวจสอบความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องเดินทางมาพร้อมกันเพื่อรับการตรวจสอบ และยืนยันว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริง โดยหลักขอให้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันก่อนวันที่ 23 มิ.ย. 2560 และยังดูว่าเป็นแรงงานเด็กหรือไม่ ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบตามรูปแบบเช็กลิสต์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ยืนยันว่าไม่มีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่อาจจะนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับรองสถานะการทำงานให้ตามที่มีความกังวลกัน แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในเช็กลิสต์ที่จะใช้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการรับรองแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติก่อนขอใบอนุญาตทำงานต่อไป
       
       "ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ ขอให้แรงงานสัญชาติพม่าไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท บวกค่าบริการ 10 บาท เพื่อรับวันนัดหมายในการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งมี 5 ศูนย์คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ ส่วนสัญชาติกัมพูชาให้ไปชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2,350 บาท บวกค่าดำเนินการ 10 บาท ก่อนรับใบนัดหมายวันที่จะต้องไปพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งไปดำเนินการได้ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ จ.ระยอง ซึ่งศูนย์พิสูจน์สัญชาติทั้งพม่าและกัมพูชา จะเป็นวันสต็อปเซอร์วิส คือ ให้บริการประทับตราวีซ่าเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท การตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท และขอรับใบอนุญาตทำงานโดยกระทรวงแรงงาน มีค่าธรรมเนียม 550 บาทได้เลย โดยอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มี.ค.2561" นายอนันต์ชัย กล่าว
       
       นายอนัต์ชัย กล่าวว่า สำหรับแรงงานชาวลาวต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศต้นทาง เพื่อทำหนังสือเดินทางให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนให้ไปติดต่อสถานทูตลาวใน กทม. และสถานกงสุลที่ จ.ขอนแก่น เพื่อรับหนังสือออกนอกประเทศ ซึ่งก่อนผ่าน ตม.ให้ใช้เอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ที่กระทรวงแรงงานออกให้ไปแสดงด้วย ไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีเอกสารนี้แล้วยังถูกเรียกรับเงินให้แจ้งมาที่กระทรวงแรงงานได้ทุกช่องทาง หรือแจ้งไปที่ คสช.ได้ ซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรี และรมว.แรงงานให้ความสำคัญมากว่าต้องไม่มีการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ หากมีจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักทั้งทางวินัยและอาญา ทั้งนี้ เมื่อได้เอกสารเดินทางที่ประเทศต้นทางออกให้แล้ว ให้กลับเข้ามาที่ ตม.ประทับตราวีซ่า มีค่าใช้จ่าย 500 บาท ไปรพ.รัฐเพื่อตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพรวม 1,000 บาท และไปขอออนุญาตทำงานมีค่าใช้จ่าย 550 บาท 
 
ไม่มีขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว อีกรอบตามข่าวลือ เตือนรีบมาศูนย์รับแจ้งฯ ทำลูกจ้างเถื่อนให้ถูก กม.
        
 
ไม่มีขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว อีกรอบตามข่าวลือ เตือนรีบมาศูนย์รับแจ้งฯ ทำลูกจ้างเถื่อนให้ถูก กม.
        
 
ไม่มีขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว อีกรอบตามข่าวลือ เตือนรีบมาศูนย์รับแจ้งฯ ทำลูกจ้างเถื่อนให้ถูก กม.
        


21/Jul/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา