"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ธนาคารพาณิชย์รับมีช่องโหว่เปิดบัญชีธนาคาร เหตุเข้าไม่ถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์-8 มค. 61 Thaipbs

กรณีบัตรประชาชนหายแม้ว่าผู้เสียหายจะทำบัตรประชาชนใบใหม่แล้ว แต่บัตรประชาชนใบเก่าก็สามารถถูกนำไปเปิดบัญชีธนาคารได้ ทั้งที่มีบัตรใหม่แล้วเนื่องจากธนาคารไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ จึงไม่รู้ว่า นั่นคือบัตรประชาชนที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

 

สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกระบวนการเปิดบัญชีธนาคารแต่ละครั้งว่า พนักงานจะขอบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อนำบัตรเสียบเข้ากับเครื่องอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมกับระบบทะเบียนราษฎร์ พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่แสดง รวมทั้งสังเกตภาพบนบัตรกับผู้ถือบัตร ตั้งแต่รูปร่าง หน้าตา ทรงผม ความสูงต่ำ สีผิวตรงกันหรือไม่

 

ขณะที่นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ยอมรับว่า การเชื่อมระบบทะเบียนราษฎร์ และประวัติขออายัดบัตรประชาชน ของกระทรวงมหาดไทยทำได้เฉพาะธนาคารของรัฐ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์บางส่วนยังไม่สามารถทำได้ ทั้งที่ พยายามผลักดันมาตลอด 3-5 ปี แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ทำให้ธนาคารต้องใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผู้เคยมาขอเปิดบัญชี เทียบกับลักษณะผู้ถือบัตร รวมทั้งตรวจสอบเบื้องต้นเองว่าเป็นบัตรประชาชนปลอมหรือไม่

 

ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวอีกว่า ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถระงับการรับจ้างเปิดบัญชีได้หลายร้อยรายการ ซึ่งมากกว่ากรณีขโมยบัตรประชาชนแล้วมาเปิดบัญชี ไม่ถึงร้อยละ 1 จากทุกคดีที่ตรวจพบ

 

ขณะที่สมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งทีมงานควบคุมและป้องกันการทุจริตติดตามพฤติกรรม และหาวิธีป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้บัญชีธนาคารไปกระทำการทุจริต แต่ยอมรับว่าขบวนการดังกล่าว พยายามเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวง ทั้งนี้ การรับจ้างเปิดบัญชี หรือหลอกให้ผู้อื่นโอนเงิน ให้เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 60 ระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือ ปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ16/Jan/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา