"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ 26 มค. 2561 - ไทยพับลิก้า

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/2560 ระหว่างนางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวานิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ข้อกล่าวหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาประกันภัยซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

 

ศาลแพ่งพิพากษา “ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับต่อไป เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย รวมทั้งพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแก่โจทก์ 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จสิ้น ค่าจ้างทนายความคนละ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีก 5,000 บาท”

 

แหล่งข่าวจากสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับเปิดเผยว่า ขณะนี้มีสมาชิกที่ยอมรับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย 10% ต่อปี ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกรุงเทพไปก่อนหน้านี้ กรณีปิดโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ จำนวน 1 ราย ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ขอให้ดำเนินคดีกับกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับรวม 14 คน อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกง และความผิดตามกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด โดยศาลแขวงพระนครเหนือ นัดไต่สวนมูลฟ้องวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

 

“ตอนนี้ยังไม่ถือว่าศาลแขวงพระนครเหนือประทับรับฟ้องคดี ตามกระบวนการพิจารณาคดี ศาลต้องนัดไต่สวนก่อนว่าคดีมีมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หลังจากไต่สวนคู่ความแล้ว คาดว่าศาลจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีหรือไม่ภายใน 30 วัน” แหล่งข่าวจากสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับกล่าว

 

สาเหตุที่สมาชิกรายนี้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือครั้งนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า หลังจากสมาชิกรายนี้ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพว่าโครงการนี้อาจเข้าข่ายธุรกิจประกันภัย ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาตประกันภัยไม่สามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ จึงขอยกเลิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ทางสมาชิกรายนี้จึงเชื่อในเหตุผลของโรงพยาบาล ยอมรับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 10% ต่อมา สมาชิกรายนี้ทราบข่าวว่า ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลแพ่งวินิจฉัยว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยตามที่โรงพยาบาลเคยชี้แจงต่อสมาชิก การยุติโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับอาจเข้าข่ายฉ้อโกง จึงไปยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ขอให้ดำเนินคดีอาญากับกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ รวม 14 คน

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีระหว่างนายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์ โจทก์ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย (โรงพยาบาลกรุงเทพ) ในข้อกล่าวหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้จดทะเบียนในการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งศาลได้ตัดสินให้โจกท์ชนะคดี เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในคดีแพ่ง คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 928, 929, 939, 940, 2504.2505/2560 ระหว่างนางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ โจทก์ที่ 1 และพวกรวม 6 คน จำเลย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นคดีในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับของโรงพยาบาลกรุงเทพ กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพบอกเลิกสัญญา ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีว่าโครงการนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัยที่จำเลยนำมาเป็นเหตุยกเลิกสัญญาเช่นกัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่26/Jan/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา