ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นางกุกไก่ เฉิบโพธิ์กลาง อายุ 45 ปี พร้อมพวก ซึ่งเป็นอดีตพนักงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สวนสัตว์นครราชสีมา) ได้นัดรวมตัวเดินทางมาพบ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา และคณะทนายความอาสา ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมนำกระเช้ามามอบให้หลังได้ดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เมื่อปี 2563 


และศาลแรงงานภาค 3 นครราชสีมา ได้มีพิพากษาถึงที่สุดให้สวนสัตว์นครราชสีมา จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานลูกจ้างทั้ง 14 สำนวนคดี ตามอายุการทำงานของแต่ละบุคคลตั้งแต่รายละ 1.2-1.5 แสนบาท รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท


นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังกลุ่มลูกจ้างทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ในสวนสัตว์นครราชสีมาได้ถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือทางคดี โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย นายจ้างได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 3 


ข้อเท็จจริงคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์งานที่โจทก์ทั้ง 14 ทำเป็นงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างและเป็นงานต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน ซึ่งงานนั้นจะต้องเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ปรากฏตามโครงการต่างๆ ตามสัญญาจ้างโจทก์ทั้ง 14 ที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี และทำสัญญาปีต่อปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จึงมิใช่งานที่มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของงานที่แน่นอนไม่เกิน 2 ปี


งานโครงการของโจทก์ทำให้จำเลยจึงมีเวลาแล้วเสร็จเกินกว่า 2 ปี ดังนั้น ไม่ว่างานที่ทำนั้นจะเป็นงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือเป็นงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือไม่ก็ไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 


ศาลแรงงานภาค 3 วินิจฉัยเห็นพ้องคำอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จึงได้พิพากษายืนให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงานลูกจ้างทั้ง 14 คดี ถือเป็นความภูมิใจของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


นางกุกไก่กล่าวว่า พวกเราไม่มีความรู้กฎหมาย หรือมีเงินจ้างทนายต่อสู้คดี ขอบคุณสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม24/Oct/2022

เกาะติดข่าวกฎหมาย

23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน 23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นางกุกไก่ เฉิบโพธิ์กลาง ...

17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน  , BBC 17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน , BBC

กระทรวงแรงงาน เร่งติดตามปัญหาบริษัทนายหน้าส่งแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ฤดูกาลปี 2565 หลัง...

14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ 14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ

กรมการจัดหางาน เร่งรัดนายจ้างชำระเงิน + ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในกำหนด 15 ต.ค. 65 พร้อมแจงแนว...

12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา