21/09/23 - 21:25 pm


ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกจ้างถูกบังคับให้เขียนใบลาออก หากไม่เขียนจะมีความผิดไหม  (อ่าน 5391 ครั้ง)

ทนายพร

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 742
    • ดูรายละเอียด
แม้ว่านายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน จะมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งให้ลูกจ้างทำการงานตามที่ว่าจ้างก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดทั้งสิ้น ที่ให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะบังคับให้ลูกจ้างทำหนังสือลาออกอันเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแต่อย่างใด

ดังนั้นหากนายจ้างบีบบังคับให้ลูกจ้างเขียนหนังสือลาออกโดยลูกจ้างไม่สมัครใจบอกเลิกสัญญาจ้าง ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเรียกค่าเสียหายได้ ตามมาตรา 14 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และหากลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้างและเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องนายจ้างเป็นคดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมและค่าเสียหาย ทั้งเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายเนื่องจากถูกเลิกจ้างได้ด้วย ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนั้น


No comments for this topic.