23/03/23 - 07:49 am


ผู้เขียน หัวข้อ: กระจกที่ติดรอบอาคารส่องสะท้อนเข้าไปในบริเวณบ้านที่อยู่ใกล้เคียงถือว่ามีความผิด  (อ่าน 4487 ครั้ง)

ทนายพร

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 738
    • ดูรายละเอียด
ถ้ากระจกที่ติดรอบอาคาร แล้วทำให้แสงแดดส่องสะท้อนเข้าไปในบริเวณบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอาคารนั้น เจ้าของอาคารชุดมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย

เนื่องจากขณะนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3772/2557
วางบรรทัดฐานในเรื่องนี้ไว้แล้ว

เนื่องจากมีกรณีที่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับโครงการอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร แสงสะท้อนจากกระจก ก่อให้เกิดความร้อนจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านตนเองได้ ได้มาฟ้องศาลเพื่อขอให้อาคารดังกล่าวแก้ไขความเดือดร้อน และเรียกค่าสินไหมทดแทนจนกว่าจะแก้ไขความเดือดร้อนให้ลุล่วงไป

โดยบรรยายฟ้องว่า ระหว่างเวลา 15.30 ถึง 18 นาฬิกาของทุกวัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี เกิดภาวะตะวันอ้อมข้าว แสงแดดซึ่งกระทบกับกระจกอาคารจะสะท้อนและส่องเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแถบนั้น ทำให้เกิดแสงสว่างและอุณหภูมิในบ้านสูงขึ้นมาก จนไม่สามารถพักอาศัยได้อย่างปกติสุข

ทางอาคารก็สู้ว่า แสงแดดนั้น เป็นช่วงตะวันอ้อมข้าว ถือเป็นเหตุทางธรรมชาติ และแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลในแต่ละปี  มิได้เกิดจากการที่ละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเห็นว่า การที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านและได้รับผลกระทบจากแสงสว่างที่สะท้อนจากอาคาร สาดส่องเข้าในบ้าน ด้วยการกระทำของทางอาคารโดยตรง ย่อมถือได้ว่า เป็นการทำละเมิดเจ้าของบ้านข้างเคียงแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 421 บัญญัติว่า การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษา ให้เจ้าของโครงการจ่ายค่าเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจ ค่าตรวจสุขภาพรายปี ค่าเสียโอกาสใช้สอยพื้นที่หน้าบ้าน
โดยมีคำพิพากษาดังนี้

ให้เจ้าของโครงการอาคารชุด ชดใช้ค่าเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนค่าตรวจสุขภาพแก่โจทก์ทั้งสี่ คนละ 10,000 บาทต่อปี (คดีนี้ มีโจทก์ยื่นฟ้อง 4 คน)

ค่าเสียโอกาสใช้สอยพื้นที่หน้าเรือนแถวทั้งสามหลังรวม 7,000 บาทต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าเจ้าของโครงการนี้จะแก้ไขความเสียหายได้สำเร็จ หรือหมดสิ้นไปด้วยเหตุอื่น

 

No comments for this topic.