25/02/21 - 23:21 PM


ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องใบอนุญาติแรงงานต่างด้าวที่ทำแบบ one stop service  (อ่าน 3847 ครั้ง)

Adrock101

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
คือผมมีแม่บ้านคนนึงที่ผมพาไปทำบัตรแบบ one stop service ตอนที่ทำในบัตรลงว่า เป็นลูกจ้างในครัวเรือนคับ แต่ที่นี้ลูกจ้างผมอยากจะเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานโรงงาน ผมพาไปสมัคร เค้าบอกให้ไปเปลี่ยนประเภทบัตรเป็น กรรมกร ก่อนถึงจะสมัครได้ ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ยังสามารถทำได้หรือป่าว แล้วต้องทำยังไงคับ  รบกวนด้วยคับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 604
  • ดูรายละเอียด
Re: เรื่องใบอนุญาติแรงงานต่างด้าวที่ทำแบบ one stop service
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2014, 11:04:21 PM »
ตามที่ได้ถามมานั้นจะเห็นว่าแรงงานข้ามชาติต้องการทั้ง “เปลี่ยนประเภทงาน” คือ จากแม่บ้านไปทำงานกรรมกรในโรงงาน กับ เปลี่ยนนายจ้างด้วย


ตามระเบียบของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ได้ระบุไว้ว่าเมื่อแรงงานข้ามชาติต้องการเปลี่ยนนายจ้างเป็นนายจ้างรายใหม่นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้


ให้นายจ้างเก่าต้องไปแจ้งต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ตึกกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 นับจากที่ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติออกจากงานหรือไปทำงานกับนายจ้างอื่น โดยต้องยื่นแบบ ตท. 10 http://115.31.137.49/angthong/form/wp10.doc  ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง + สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) + หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้แจ้งด้วยตนเอง) + สำเนาใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติ


ต่อมาเมื่อแรงงานข้ามชาติจะไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ ให้นายจ้างรายใหม่นั้นต้องแจ้งความประสงค์กับสำนักงานจัดหางานเช่นเดียวกันโดยให้นายจ้างยื่นแบบ ตท. 13 http://info.doe.go.th/pagedata/frmDocOpen.aspx?filename=020400004055_0.pdf  พร้อมแนบใบโควตา + ใบอนุญาตทำงานเดิมของแรงงานข้ามชาติคนที่จะจ้าง + เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ทำงานใหม่ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาการได้งาน + แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงานใหม่ + หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท (กรณีไม่มาดำเนินการเอง) + สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ + ค่าธรรมเนียม 250 บาท


หลังจากนั้นทางสำนักงานจัดหางานจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป


Adrock101

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
Re: เรื่องใบอนุญาติแรงงานต่างด้าวที่ทำแบบ one stop service
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2014, 12:22:39 AM »
ถ้าอยู่ที่เดิมแต่จะย้ายงานกับนายจ้างละคับทำได้ไหมคับแต่อยู่ในเขตเดียวกันคับ

ทนายพร

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 604
  • ดูรายละเอียด
Re: เรื่องใบอนุญาติแรงงานต่างด้าวที่ทำแบบ one stop service
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2014, 09:32:03 AM »
ได้ครับ แต่อย่างไรก็ต้องแจ้งสำนักงานจัดหางานอยู่ดี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงนายจ้างเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้เป็นคนเดิมเหมือนกับตอนที่จดทะเบียนไว้ครับ


นอกจากอีกวิธีการหนึ่ง คือ ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็คือ นายจ้างทั้งคนเก่าและคนใหม่เป็นที่ทราบกันเองว่ามีการเปลี่ยนนายจ้างแล้ว (ไม่ต้องแจ้งสำนักงานจัดหางาน) แต่จะเจอปัญหาตอนที่ไปต่ออายุบัตรแน่นอน ซึ่งจำเป็นต้องให้นายจ้างคนเดิมไปต่อให้แทนครับ ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไรในอนาคต 


รวมถึงในกรณีเวลาเกิดอุบัติเหตุที่นายจ้างใหม่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแรงงานข้ามชาติคนนี้ด้วย เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง นายจ้างเก่าที่เคยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน (ถ้าเป็นกิจการที่ต้องเข้าประกันสังคม) นายจ้างเก่าก็อาจจะไม่ส่งต่อ รวมทั้งนายจ้างใหม่ก็ไม่สามารถส่งต่อให้ได้ (เนื่องจากไม่ได้แจ้งเปลี่ยนนายจ้าง) ดังนั้นเมื่อแรงงานข้ามชาติคนนี้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้แก่ลูกจ้างเองด้วยเช่นเดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2014, 01:49:09 PM โดย ทนายพร »