ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะฝีมือ สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้กลุ่มแรงงานและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ในการฝึกทักษะให้กับแรงงานที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำโครงการและดำเนินการฝึกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 31,500 คน ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่า สามารถดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าวไปแล้วจำนวน 31,450 คน ผู้ที่ผ่านการฝึกสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1,000 – 3,000 บาท


มีทั้งประกอบอาชีพทำอาหารจำหน่าย ทำขนม แปรรูปอาหารจำหน่าย รับงานตัดเย็บ รับงานเชื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ มีการฝึกที่ต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย มีการสอนเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองอยู่แล้ว ทำการตลาดบนออนไลน์ได้ จึงเป็นอีกช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้มีรายได้มากขึ้น การฝึกทักษะแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงและยั่งยืน


นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า แรงงานกลุ่มนี้ให้ความสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับความรู้แล้ว ระหว่างฝึกมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย และเมื่อฝึกจบยังได้รับเครื่องมือสำหรับนำไปประกอบอาชีพด้วย ช่วยให้การเริ่มต้นประกอบอาชีพง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือหากต้องซื้อเพิ่มเติมก็ซื้อเพิ่มเติมไม่มากนัก จึงช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ไปได้ ผู้เข้าฝึกอบรมบางรายที่ยังไม่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ก็นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวลงได้


เช่น ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ส่วนใหญ่จะยังรับงานตัดเย็บที่เป็นทั้งชุดไม่ได้ แต่สามารถรับงานตัดเย็บแบบง่าย หรือรับปรับแก้ขนาดเสื้อผ้า การเปลี่ยนซิบ และการตัดเย็บที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ลดรายจ่ายในครอบครัวด้วยการแก้ไขปรับขนาดหรือเปลี่ยนซิบได้เอง โดยไม่ต้องไปจ้างร้าน เป็นต้น การประกอบอาชีพตัดเย็บอาจต้องฝึกฝนให้ชำนาญจึงจะสามารถรับงานที่คิดราคาสูงขึ้นได้ มีหลายจังหวัดที่จัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า


ผู้เข้าฝึกเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว และกรมไปเพิ่มเติมความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สามารถคิดราคาได้สูงขึ้น หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก จัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า14/Aug/2023

เกาะติดข่าวกฎหมาย

14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา 14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา

‘ศาลแรงงาน’ พิพากษายกฟ้อง ‘บมจ.การบินไทย’ คดีจ่ายค่าตอบแทนเลิกจ้างอดีตพนักงา...

14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ 14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลั...

13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี 13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี

 นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า อัตราการเข้าพักเดือนกรกฎาคม ปรับเพิ่ม...

12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ 12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ...

8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย 8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย

ทำเนียบรัฐบาล 8 ส.ค.-นายกฯ เผยครม.ตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ พร้อมเห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงาน...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้น...

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา