ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH
ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้นในประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการที่นายจ้างต้องปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปไ
04/Apr/2023
update 26-11-65 รวมฎีกา 1,000 เรื่อง โดยนายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
อ่านได้ที่นี่ CLICK : กดอ่านตรงนี้
26/Nov/2022
รวมกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
            2541_20.PDF กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ
16/Nov/2022
update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเ
11/Nov/2022
update 17 ตุลาคม 2565 : หนังสือรวมคำพิพากษาจากกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  
17/Oct/2022
26 กันยายน 2564 หนังสือรวมคำพิพากษาศาลแรงงาน
           
26/Sep/2021
30 กรกฎาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ ๑๐ - ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า
คำวินิจฉบับเต็มศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นบทนิยามคำว่า " การชุมนุมสาธารณะ"  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๐ - ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ บทน
07/Aug/2021
Gig Worker แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (จบ) , ประชาชาติธุรกิจ 27 มีค. 64
คอลัมน์ นอกรอบ จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์, เซฮา ยาทิม Access Partnership แม้จะมีการให้ความเห็นว่า ไรเดอร์ ที่ให้บริการส่งอาหารหรือคนขับที่ให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ ถือเป็นผู้รับจ้างอิสระในระบบ gig econ
29/Mar/2021
‘Gig Worker’ แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (1) , ประชาชาติธุรกิจ 21 มีค. 64
นอกรอบ จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์, เซฮา ยาทิม, Access Partnership ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน ภาพคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่สวมเส
29/Mar/2021
ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? , โพสต์ทูเดย์ 12 มค. 64
คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...ผศ. ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์www.econ.nida.ac.th; athakrit.t@nida.ac.th ไม่อ้อมค้อมนะครับ วันนี้ผู้เขียนเอาข้อมูลการสำรว
13/Jan/2021
ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ยื่นขอรับสิทธิ จำนวน 140,496 ค
02/Jul/2020
ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563
ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD
20/May/2020
คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน กรณีจำเลยที่ 1 มีคำสั่งยกคำร้องที่โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 สอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่โจทก์ถูกจำเลยที่ 2 เลิกจ้าง และให้จำเลยที่ 2 จ่ายส
08/Apr/2020
“การละเมิดสิทธิด้านแรงงานจะเข้าองค์ประกอบคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องไปดูที่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 6” update 8 เมษายน 2563
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2562   องค์ประกอบในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ต้องประกอบด้วย การเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่
08/Apr/2020
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  กทม. เพิ่มความสูงคันหินทางเท้า ! รถยนต์เข้า-ออกบ้านไม่ได้ ใคร? ร
22/Feb/2020
การผลิตกระจกรถยนต์เป็นธุรกิจหลักของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทำให้ยกและประกอบกระจกรถยนต์ไม่ได้ นายจ้างจึงต้องมอบหมายงานให้ทำเอกสาร ๕ ส แต่ปรากฏว่าลูกจ้างกลับลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ ถือได้ว่าลูกจ้างเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างได้
การผลิตกระจกรถยนต์เป็นธุรกิจหลักของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทำให้ยกและประกอบกระจกรถยนต์ไม่ได้ นายจ้างจึงต้องมอบหมายงานให้ทำเอกสาร ๕ ส แต่ปรากฏว่าลูกจ้างกลับลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อ
03/Nov/2019
จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๘/๒๕๖๐   คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการบริษัทจำเลย สัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลา มีการต่อสัญญาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายต่อสัญญาถึงวันที
03/Nov/2019
12 เมษายน 2562 ลูกจ้างโพสต์ข้อความใน facebook ว่า "นี้หรือรถที่ใช้ขนเงินเป็นล้าน...กูละเชื่อ" ชี้ให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตของลูกจ้าง ย่อมทำให้นายจ้างขาดความน่าเชื่อถือและก่อให้เกิดความเสียหายได้ นายจ้างจึงเลิกจ้างได้อย่างเป็นธรรม
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3872/2561 ในการพิจารณาอนุญาตตามคำขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างต้องคำนึงว่ากรณีมีเหตุผลสมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาว่ากา
12/Apr/2019
12 เมษายน 2562 การย้ายงานลูกจ้าง แม้จะเป็นการบริหารงานของนายจ้างแต่ต้องไม่เป็นการลดตำแหน่งหรือค่าจ้างของลูกจ้างและไม่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างแต่อย่างใด มิฉะนั้นจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4030/2561 แม้จำเลยที่ 1 มีอำนาจยุบรวมแผนกการเงินและแผนกบัญชีเข้าด้วยกันเป็นแผนกการเงินและบัญชีตามมติของคณะกรรมการบริหารของจำเลยที่ 1 เพื่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการด
12/Apr/2019
12 เมษายน 2562 เงินโบนัสไม่มีกฎหมายบังคับว่านายจ้างต้องจ่ายเสมอไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินโบนัสหรือสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเงินโบนัส จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น
อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4032/2561 เงินโบนัสไม่มีกฎหมายบังคับว่านายจ้างต้องจ่ายเสมอไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินโบนัสหรือสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเงินโบนัส จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างน
12/Apr/2019
12 เมษายน 2562 เมื่อลูกจ้างลาออกโดยสมัครใจ และหากมีการฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน แต่ในคำฟ้องมิได้มีการแสดงให้เห็นว่า ที่ขอลาออกเพราะถูกข่มขู่ ไม่สามารถยกเหตุดังกล่าวนี้มาอุทธรณ์ได้ในภายหลัง อีกทั้งลูกจ้างไม่อาจถอนหรือยกเลิกการแสดงเจตนาเลิกสัญญานั้นได้ในภายหลัง หากนายจ้างไม่ยินยอมให้ยกเลิก
อ้างอิงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4048/2561 โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ยื่นหนังสือลาออกต่อจำเลย ซึ่งจำเลยก็ให้การยอมรับว่าจำเลยได้รับหนังสือลาออกจากโจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยื่นหนังสือลาอ
12/Apr/2019
12 เมษายน 62 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงสาเหตุของการเลิกจ้างเป็นสำคัญ ว่านายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรถึงกับต้องเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4099/2561 การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงสาเหต
12/Apr/2019
5 กย. 61 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท./ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้เงินให้แก่นายประภัสร์ จงสงวน (ผู้ฟ้องคดี) กรณีการเลิกจ้างเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดในสัญญาจ้าง
วันนี้ (5 กันยายน 2561) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท./ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้เงินให้แก่นายประภัสร์ จงสงวน (ผู้ฟ้องคดี) กรณีการเลิกจ้างเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดในสัญ
18/Sep/2018
13 กย. 61 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายเฉลียว ทิสาระ กับพวกรวม 18 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนารอบเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีกรณีกำหนดพื้นที่แหล่งซากหอยขมดึกดำบรรพ์ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายเฉลียว ทิสาระ กับพวกรวม 18 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนารอบเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีกรณีกำหนดพื้นที่แหล่งซากหอยขมดึกดำบรรพ์ใน
18/Sep/2018
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คน ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่รื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ให้แก่นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม
24/Aug/2018
คำพิพากษาศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีตลาดรอบบ้านคุณป้าทุบรถ มีการกำหนดค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียความสุข (Hedonic losses) เพื่อเป็นการชดเชยความสงบสุขในชีวิตที่ต้องสูญเสียไป
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 59/2561 ระหว่าง นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู
23/May/2018
แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไม่ถึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง) : กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
ชื่อเรื่อง “แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไม่ถึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง)”: กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดย น
14/May/2018
ศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดไก่ในตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 7 พฤษภาคม 2561
ศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดไก่ในตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
07/May/2018
สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้าดีในระดับโลกต่างได้ค้าแข้งจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันจำนวนมาก แม้แต่ในประเทศไทยปัจจุบันกีฬาฟุตบอลก็ได้รับ
07/May/2018
รวม LINK ศาลประเภทต่างๆ

29/Mar/2018
" เมื่อโดนตำรวจ "เรียก" หรือ "จับ" ตามหมาย "
      ที่มา : สำนักกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
18/Oct/2017
เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!! คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560
ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน  อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393 'ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่ง
12/Jul/2017
การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง : แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560
ในยุคที่สังคมและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจสามารถเคลื่อนย้าย และเปลี่ยนแปลงจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง ได้ตามความเหมาะสมและกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบ
02/Jul/2017
รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw
การเข้าเสนอชื่อกฎหมายโดยประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เช่นเดียวกับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ 2560 ก็ระบุ ให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกำหนดอน
12/May/2017
7 เรื่องต้องรู้: อ่าน “รัฐธรรมนูญ 2560” ฉบับเร่งรัด เมื่อ 6 เม.ย. 2560 โดย iLaw
ก่อนอื่นขอทวนความจำกันก่อนว่า รัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดเกล้าเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสูงของประเทศนั้น มีสมญานามหลายชื่อ ไล่ตั้งแต่ “รัฐธรรมนูญปราบโกง” “รัฐธรรมนูญฉบับลิ้
12/May/2017
รัฐบาลอนุมัติ “แผนกองทุนสำรองเลี้ยงขีพภาคบังคับ” นายจ้างในไทยพร้อมหรือยัง By BrandInside admin 18/03/2017
โครงสร้างประชากรของไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายที่ออกมาเพื่อรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น การส่งเสริมการออมเงินแบบระยะยาวเพื่อใช้ในวัยชรา เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้หลังเกษียณอายุจะเพียงพอต่
18/Mar/2017
10 คู่มือ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำหรับนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
1. คู่มือห้างหุ้นส่วน http://www.led.go.th/datacenter/pdf/manual/040759-1.pdf 2. คู่มือบริษัทจำกัด http://www.led.go.th/datacenter/pdf/manual/040759-2.pdf 3. คู่มือกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประ
15/Jan/2017
หากเราจากไป... ไม่มีพินัยกรรม ใคร คือ ผู้รับมรดก
เมื่อเราตายไป ทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของเราจะถูกนับรวมๆ กันเป็น “กองมรดก” และถูกส่งมอบไปยังผู้รับมรดก ซึ่งหากเราได้เขียนพินัยกรรมไว้จะเรียกคนรับมรดกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” แต่ถ้
19/Nov/2016
คลายทุกข์ชาวบ้าน: หญิงที่หย่ากับสามีต้องรอ ๓๑๐ วันจึงจะทำการสมรสใหม่ได้
ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เรื่องการสมรส ซึ่งการสมรสตามกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไข ไว้หลายประการ ดังนี้ ๑.การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกร
25/Sep/2016
กฎหมายสามัญประจำบ้าน : ทรัพย์สิน – สามีภริยา
สมัยเด็กครูถวิลกับข้าพเจ้าเคยเรียนหนังสือ ป.4 มาด้วยกัน อยู่วัดกินข้าววัดด้วยกันมา พอโตขึ้น  ครูถวิลก็ไปเป็นครูใหญ่ ส่วนข้าพเจ้าก็ไปเป็นอัยการแผ่นดิน แยกย้ายกันไป   ข้าพเจ้ากลับมาบ้านเ
25/Sep/2016
เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 1. Session 5_ความท้าทายของการสอบสวนคดีค้ามนุษย์_ATPD 2. Session 7_A_ปรับปรุงแบบคัดแยก 3. การคุ้มครองพยาน
18/Aug/2016
ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก
ข้าพเจ้าในฐานะอัยการแผ่นดินเคยยื่นฟ้องจำเลยหนุ่มนักเลงคนหนึ่ง ฐานกรรโชกทรัพย์และทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 และมาตรา 392 จำเลยให้การปฏิเสธสู้คดี ผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ 52 เ
18/Jul/2016
คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ
สัญญาเช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้อยู่ที่การใช้ หรือการได้รับประโยชน์ในรถยนต์ที่ เช่าซื้อเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วต้องการให้กรรมสิทธิ์ ในรถยนต์
19/Jun/2016
จะทำยังไงเมื่อเป็นหนี้แล้วถูกฟ้อง ?
น่าจะมีหลายคนที่อาจจะเป็นกังวลอยู่ว่า ถ้าเรื่องหนี้สินของเรามันล่วงเลยมาจนการฟ้องร้องไปถึงกรมบังคับคดีแล้ว เราจะต้องทำยังไงกันบ้าง เรามาเรียนรู้ขั้นตอนการบังคับคดีไปด้วยกันเลย   แต่ก่อนที่จ
15/May/2016
E-BOOKS เอกสารทางวิชาการคำอธิบายกฎหมาย (ภาษีการรับมรดก ,บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก , การทวงถามหนี้) โดย ทค.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ
1. คําอธิบายเรียงมาตรา พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ Download : click ที่นี่   2. คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (บทบัญญัติความผิดเกี่
21/Jan/2016
ลงเวลาแทนผิดหรือไม่ ?
หลายบริษัทมักจะมีกฎระเบียบในการทำงาน ที่เกี่ยวกับการทำงานในเรื่องของการลงเวลามาทำงานเอาไว้ว่า ห้ามพนักงานลงเวลาทำงานแทนกัน ถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริต และบริษัทจะพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เพราะ
04/Jan/2016
รู้จักทนายความด้าน Notarial Services Attorney
หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Notarial Services Attorney คือใครและมีหน้าที่ทำอะไร ? และทำหน้าที่ต่างกับ Notary Public หรือไม่ ? และจะหาบุคคลที่ทำหน้าที่ Notarial Services Attorney ในประเทศไทยได้ที่ไหน? &nbs
12/Dec/2015
เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับลูกหนี้ แล้วถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ต้องร้องขอกันส่วน
เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกยึดทรัพย์สินไปเพื่อจะนำไปขายทอดตลาด แต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดไปนั้น มีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ที่นี้ปัญหามันก็เกิดคือว่า บุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับลูกหน
03/Dec/2015
หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
อ่านต่อได้ที่นี่ click โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
24/Nov/2015
คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านบทความ : Download
31/Oct/2015
รายงานวาระปฏิรูปและวาระพัฒนาด้านต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อสิงหาคม 2558
      ชุดที่ ๑ : หลักการและกรอบทั่วไป    
18/Sep/2015
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516 ถึงปี 2558
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘ คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗ คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖ คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕ คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒
10/Sep/2015
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
การรวมอาเซียนเป็นตลาดและฐานผลิตร่วมในปลายปี 2558 และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน 8 สาขาอาชีพ จะส่งผลให้แรงงานทักษะจากประเทศในอาเซียนเคลื่อนย้ายมาเป็นตัวเลือกในการเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงและม
15/Aug/2015
รวบรวมแบบพิมพ์ศาล A4 มาไว้ที่นี่
แบบพิมพ์ศาล 00 สารบัญแบบพิมพ์ศาล.doc 01 แบบฟอร์มปกหน้าสำนวน.doc 02 แบบฟอร์มหน้าสำนวน.doc 03 แบบฟอร์มสารบาญ.doc 04 แบบพิมพ์คำฟ้อง.doc
25/Jul/2015
เป็นหนี้บัตรเครดิต จะโดนยึดเงินเดือนไหม
เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หมุนจ่ายไม่ทัน ใครเคยเป็นบ้าง ถ้าใครไม่เคยนับว่าเป็นเรื่องดีที่รู้จักการบริหารการเงิน แต่ถ้าใครกำลังเผชิญสภาวะนี้อยู่ ลองอ่านบทความนี้ดู   เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ อายัดเง
25/Jul/2015
การลาออก ไม่ใช่การเลิกจ้าง
วันนี้ผมมีเรื่องแปลก ๆ เกี่ยวกับการลาออกมาเล่าสู่กันฟังกับท่านอีกแล้วนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราท่านพบเห็นได้ในชีวิตการทำงานอยู่เสมอ ๆ นั่นคือ..การลาออกครับ ปกติแล้วการลาออก ถือเป็น
27/Jun/2015
ทนายความประกันตัวผู้ต้องหาได้ แต่เฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น
ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 504/2543 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวแก่ทนายความ มีประเด็นพอสรุปได้ดังต่อไปนี้   ทนายความผู้ยื
15/Jun/2015
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทย
 ดาวน์โหลด สรุปมติการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 จำนวน 10 เรื่อง    ดาวน์โหลด ประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตร
11/Jun/2015
สัมมนาวิชาการ ทวงหนี้อย่างไรไม่ติดคุก (รับชมวีดีโอย้อนหลัง) โดยสภาทนายความ
ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 การสัมนาวิชาการภาค 6 ในการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเเละการช่วยเหลือ ประชาชนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จังหวัดพิษ
10/Jun/2015
อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็ม คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยมลพิษกระทบสุขภาพชุมชน
อ่าน: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็ม คดีหมายเลขแดงที่ อ.730-748/2557 กรณีฟ้องให้ กฟผ.ชดเชยค่าเสียหายต่อผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐาน >> click ตรงนี้ครับ
27/Feb/2015
ยื่นคำนวนภาษี 2558 อย่างไรให้ได้เงินคืน
หลายคนอาจยังไม่รู้ ว่าในการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีประจำปีนั้น สามารถนำรายจ่ายหลายรายการ มาหักลดหย่อนภาษีได้  ค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนหลายประเภท รวมทั้งเงินบริจาคหลายรายการทีเดียวที่สามารถนำมาหักลดหย
02/Feb/2015
จริงหรือคนเสียเปรียบ ! ก.ม.คุ้มครองสัตว์ EP.2 ไขข้อกังขา เตะหมาป้องกันตัว ผิด-ไม่ผิด?
หลากหลายข้อสงสัยจากสังคมเรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ จึงขอเป็นตัวแทนรวบรวมคำถามต่างๆ มาพูดคุยหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และเรื่องการทารุณสัตว์โดยตรง
27/Jan/2015
จริงหรือคนเสียเปรียบ! ก.ม.คุ้มครองสัตว์ EP.1 เปิดปฐมบท ทำไมต้องมี
"เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระทำทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำสัตว์มาเ
27/Jan/2015
ตัวอย่างบริษัทที่ไม่ควรทำงานด้วย
ผมเพิ่งไปบรรยายหลักสูตร Public Training ให้กับบริษัทจัดฝึกอบรมแห่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ และมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรมของบริษัท เธอเล่าให้ฟังว่า...เมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจบ
28/Dec/2014
ซื้อตึกแถว-อาคาร ได้แต่ตึกแต่ไม่ได้ที่ดินมาด้วย
กรณีพิพาทซึ่งเกิดจากเจ้าของที่ดินและเจ้าของอาคาร เป็นคนละคนกัน  แบบนี้ผู้ซื้อจะทำอย่างไร   ปกติตึกแถวเมื่อปลูกสร้างลงในที่ดินแปลงใดก็ย่อมเป็นส่วนควบของที่ดินแปลงนั้น ใครเป็นเจ้าของที่ด
04/Jul/2014
เมื่อ “ติดคุก” ต้องทำอย่างไร
กรมราชทัณฑ์ ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ สิ่งที่กำหนดว่าจะได้อยู่คุกไหน  ก็คือ 1.ท้องที่ที่ทำความผิด ถูกส่งฟ้องที่ศาลไหนก็ถูกจำคุกที่เรือนจำประจำศาลนั้น กรมราชทัณฑ์เตรียมเรือนจำไว้รองรับกว่า 130
30/Jun/2014
คู่มือการเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวที่กองปราบ
หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีบุคคลจำนวนมากถูกควบคุมตัว เพราะใช้เสรีภาพในการแสดงออก คัดค้านการรัฐประหาร ทั้งโดยการชูสามนิ้วตามหนังดัง ชูกระดาษเขียนข้อความรณรงค์หรือชูกระดาษเปล่า รวมทั้
30/Jun/2014
คู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กรณีถูกเรียกให้ไปรายงานตัว ผู้ถูกเรียกตัวและญาติควรปฏิบัติ ดังนี้   • แจ้งญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด  • เมื่อไปรายงานตัวควรมีญาติหรือคนใกล้ชิดเดินทางไปด้วยมากกว่าหนึ่งคน &bu
30/May/2014
ประเทศไทยหลังกฎอัยการศึก: อนาคตอยู่ในมือ “ประยุทธ์” คนเดียว
  ในทางกฎหมายแล้ว การประกาศ “กฎอัยการศึก” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถือว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพราะใช้อำนาจตาม “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457″ และไม่ได
20/May/2014
“ที่ดินหลวง” อุทิศให้แล้ว...ทวงคืนได้ไหม ?
หลายท่านอาจเคยสงสัยหรือมีคำถามว่า... กรณีการอุทิศหรือยกที่ดินให้แก่หลวงเพื่อทำประโยชน์ไปแล้วนั้น ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้จะสามารถเรียกร้องขอคืนได้หรือไม่ เช่น กรณีเห็นว่าหลวงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่
28/Apr/2014
คำแนะนำในการเลือกทนายความ :: สภาทนายความ
ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการของทนายความ จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทนายความอย่างไร?   คำถามใดที่ควรจะถามและทำความเข้าใจกับทนายความก่อนอื่นใด? และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?  
28/Apr/2014
(ไม่) มีสิทธิใช้ไฟฟ้า ... เพราะว่าอยู่ในที่ดินโดยไม่ชอบ
การมีไฟฟ้าใช้เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงบริการให้ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่รัฐควรคุ้มครอง แต่การที่ราษฎรบุกรุกที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุและทาง
24/Mar/2014
จุดจบของการเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 เป็นโมฆะในตัวเอง
การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะในตัวเอง ( Per se ) เป็นการเลือกตั้งที่กระทำขึ้นโดยผิดกฎหมาย อันเป็นสาระสำคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำอื่นใดที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะได้อีก โดย การกร
12/Mar/2014
คำแนะนำในการทำหนังสือร้องเรียน/ ขอความเป็นธรรมต่อประธานศาลฎีกา
1. ทำเป็นหนังสือ โดยวิธีการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ ส่งมาถึง ท่านประธานศาลฎีกา สำนักประธานศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 , 8 - 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขว
13/Feb/2014
ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง จะเสียสิทธิอะไรบ้าง
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 72 กำหนดไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ก็ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น พ.ร.บ.ประกอบรัฐ
07/Feb/2014
คอร์รัปชันชนิดที่ถูกกฎหมาย กับชนิดที่ผิดกฎหมาย : แง่คิดจากอเมริกา
โดยสฤณี อาชวานันทกุล   เดือนพฤศจิกายน 2556 การเมืองไทยร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อแกนนำ “มวลมหาประชาชน” ยกระดับการชุมนุมขึ้นเรื่อยๆ   โดยอ้างว่ามีฉันทานุมัติจากผู้ชุมนุมให้
21/Dec/2013
บทบาทของศาลในการตีความตามความมุ่งหมายของกฎหมาย
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้กล่าวในการบรรยายในที่สาธารณะว่า “ในประเทศใดก็ตาม ถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจของศาล[รัฐธรรมนูญ]แล้ว ก็เท่ากับรัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจของการปกครองโดยกฎหมาย เพราะศาลคือผู้ชี้ว่
15/Dec/2013
มกราคม 2557: 3,000 บาท กับเงินบำนาญประกันสังคม แรงงานจะอยู่รอดในยุคไข่แพง ค่าแรงถูก ได้อย่างไร????
นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 เป็นต้นไป แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และเกษียณอายุ 55 ปี ซึ่งก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง แรงงานคนนี้จะมีโอกาสได้รับบำนาญชราภาพเสียที!!!! หลังจากที่ตน
28/Nov/2013
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมมีสิทธิดังต่อไปนี้ 1. แจ้งหรือขอให้เจ้าพนังงานแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุม 2. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเ
22/Nov/2013
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(1) สถานการณ์โดยทั่วไป   กล่าวได้ว่าการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ในปี 2558 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศต้องเปิดเสรีทางระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนข้ามชาติระหว่างอา
22/Nov/2013
การประนีประนอมยอมความในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ได้กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินจากนายจ้างหลายประเภท เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย เป็นต้น ซึ่งหากนายจ้างไม่
18/Nov/2013
ชุมนุมหน้าโรงงาน : ชุมนุมอย่างไรไม่ผิดกฎหมายทุกฉบับ
ในช่วงฤดูกาลยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้างของทุกๆปี มีบางโรงงานที่ยังไม่สามารถตกลงในข้อเรียกร้องระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน ได้ในระหว่างเจรจา ลูกจ้างมักจะมีการนัดชุมนุมหน้าโรงงานเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าว
15/Nov/2013

เกาะติดข่าวกฎหมาย

28 เมษายน 66 : เปิดนโยบายพรรคการเมือง พรรคไหนให้สิทธิแรงงานอย่างไรบ้าง , Thairath Plus 28 เมษายน 66 : เปิดนโยบายพรรคการเมือง พรรคไหนให้สิทธิแรงงานอย่างไรบ้าง , Thairath Plus

เปิดนโยบายพรรคการเมือง พรรคไหนให้สิทธิแรงงานอย่างไรบ้าง   วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแ...

24 เมษายน 66 : กทม. เลื่อนทำทะเบียนและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้, กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 66 : กทม. เลื่อนทำทะเบียนและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้, กรุงเทพธุรกิจ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กทม. เลื่อนทำทะเบียนและบัตรประจำตัวแรงงานต...

21 เมษายน 66 : แรงงานต้องรู้ เปิดตัวอย่าง หนังสือข้อตกลง WFH หลัง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ประกาศใช้ , มติชนออนไลน์ 21 เมษายน 66 : แรงงานต้องรู้ เปิดตัวอย่าง หนังสือข้อตกลง WFH หลัง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ประกาศใช้ , มติชนออนไลน์

แรงงานต้องรู้ เปิดตัวอย่าง หนังสือข้อตกลง WFH หลัง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ประกาศใช้ ภายหลัง พระราชบัญญั...

19 เมษายน 66 : แม้วิกฤติโรคระบาดจะคลี่คลาย แต่อย่าละเลย ‘แรงงานที่จำเป็น’ , ไทยรัฐออนไลน์ 19 เมษายน 66 : แม้วิกฤติโรคระบาดจะคลี่คลาย แต่อย่าละเลย ‘แรงงานที่จำเป็น’ , ไทยรัฐออนไลน์

‘แรงงานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน’ (Essential workers หรือ Key workers) คือคนทำงานที่มีควา...

14 มกราคม 66 : ก.แรงงาน เร่งประสานสมาคมโรงแรม-ท่องเที่ยว หาสเปกแรงงาน จัดอบรมเร่งด่วน, ไทยรัฐออนไลน์ 14 มกราคม 66 : ก.แรงงาน เร่งประสานสมาคมโรงแรม-ท่องเที่ยว หาสเปกแรงงาน จัดอบรมเร่งด่วน, ไทยรัฐออนไลน์

รมว.แรงงาน สั่ง ปลัดแรงงาน เร่งประสานสมาคมโรงแรม-ท่องเที่ยว หาสเปกแรงงานที่ต้องการ พร้อมจัดฝึกอบรมอย...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้น...

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา