"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2561 ที่สายฝนยังทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ย้ำเตือนวสันตฤดูมาถึงทางการแล้ว สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน ขอส่งความชุ่มเย็นของสายฝนมายังทุกท่าน&nbs...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

“จ้างเหมาบริการ” ในหน่วยงานราชการ ถือว่าเป็น "สัญญาจ้างแรงงาน" หากมิได้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ และต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า
“จ้างเหมาบริการ” เป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ? โดย นายปกครอง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ ได้นิยาม “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” ไว้โดยมีนิติสัมพันธ์ในลัก...
22/May/2018
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2561-2516
    คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561   คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560   คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559   คำ...
04/Apr/2018
2 เมษายน 2561 เช็คกฎหมายเกี่ยวกับคนงาน 6 ฉบับ ที่กำลังมา
คุยกับนักวิจัยด้านแรงงาน มอง 6 กฎหมายเกี่ยวกับคนงานที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ พร้อมทั้งไฮไลท์ข้อจำกัดของกฎหมายหลายฉบับที่ยังขาดกลไกแก้ไข และข้อเสนอแนะสร้างหน่วยจัดการและสื่อสารความรู้   1 เดื...
02/Apr/2018
29 มีนาคม 2561 แนวทางการให้บริการทางการแพทย์ตามสิทธิประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ อ่าน CLICK...
29/Mar/2018
27 มีนาคม 2561 บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ผู้ประกันตน บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เห็นชอบให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าฝ...
29/Mar/2018
28 มีนาคม 2561 ผลการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพประกันสังคม ระหว่างเดือนสิงหาคม  - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามไฟล์ pdf ที่แนบมาพร้อมนี...
29/Mar/2018
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2561
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ - จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน...
07/May/2018
ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ click ที่นี่ครับ...
05/Sep/2017
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ...
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ...
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an...
12/May/2017
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่ 6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา (นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://t.co/GDCqwj1hKL?amp=1...
06/Apr/2017
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ถูกบอกเลิกจ้าง โดย sararuk1 วันนี้ เวลา 10:22:24 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้าง โดย ทนายพร วันนี้ เวลา 02:35:14 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดย ทนายพร วันนี้ เวลา 02:18:58 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ถามเกี่ยวกับเวิร์คเพอร์มิท โดย ทนายพร วันนี้ เวลา 02:07:10 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] โดนจับเรื่องยาเสพติด โดย Kaiyohai กรกฎาคม 05, 2018, 01:39:52 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนกำลังจะถูกเลิกจ้างค่ะ โดย ทนายพร มิถุนายน 30, 2018, 02:59:24 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ทรัพย์บริษัทถือเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธ์ร่วมกันหรือไม่ โดย Lieselott มิถุนายน 20, 2018, 10:42:47 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] หนี้ตามสัญญาขาดอายุความแล้ว จะบอกเลิกสัญญาได้ไหมคะ โดย Lieselott มิถุนายน 20, 2018, 10:41:52 AM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา