ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนกันยายน 2561 ที่วสันตฤดูยังไม่ผ่านพ้นไปจากประเทศไทย สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน ขอส่งความห่วงใยมายังทุกท่าน  และเฉกเช่นที่ผ่านมา สำนักงานทน...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

การปิดงานเป็นเหตุให้การทำงานได้ยุติลงชั่วคราวจึงไม่มีวันทำงาน ไม่มีวันลา และไม่มีวันมาทำงานสายที่จะคำนวณเงินโบนัส เมื่อไม่มีข้อตกลงพิเศษว่านายจ้างจะไม่นำวันปิดงานมาหักออกจากวันทำงานเพื่อคำนวณเงินโบนัส นายจ้างจึงมีสิทธินำวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานในระหว่างปิดงาน 57 วัน เป็นข้อมูลคำนวณเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างได้
อ้างอิงจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 950/2561 โดยคดีนี้โจทก์รวม 29 คน ฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 เป็นสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการของจำเลย โจทก์ที่ 2 เป็นประธานสหภาพแรงงาน ในแต่ละปีจำเลยจ่ายโบนัสให้แก...
08/Aug/2018
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีเข้าข่ายตามมาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา 75 (หยุดกิจการชั่วคราว) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  CLICK : deeka_75...
11/Sep/2018
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตามมาตรา 120 การย้ายสถานประกอบกิจการ
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 CLIK : deeka 120...
11/Sep/2018
จับตาสถานการณ์กันยายน 61 สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.... (ฉบับ 15 สค. 60 หรือเรียกว่า ฉบับที่ 7) จะยืนหยัดหลักการ หรือจะปรับเปลี่ยนแก้ไข !!!! ค่าชดเชย 400 วัน จะยังอยู่หรือไม่ ? ลาคลอดเพิ่มเป็น 98 วัน ลาไปตรวจครรภ์ได้ทุกเดือน , ลากิจ 3 วันได้ค่าจ้าง , เปลี่ยนแปลงนายจ้างใหม่ ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่เดิม
สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งในภาษาการเมืองเรียกกันว่า “วิป สนช.”   หน้าที่หลักของ“...
02/Sep/2018
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2561-2516
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559     คำพิพ...
16/Aug/2018
27 กรกฎาคม 2561 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาค 1 และศาลแรงงานภาค 7 พ.ศ. 2561 บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค1 และศาลแรงงานภาค 7 พ.ศ. 2561 เนื้อหา 7 มาตรา    มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแร...
29/Jul/2018
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
          Download ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรี...
24/Jul/2018
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

หากลูกจ้างติดหนี้บัตรเครดิตแต่ได้รับเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นบาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอายัดเงินเดือนของลูกจ้างไม่ได้
ในปัจจุบันมีลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก และต่อมาถูกบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตฟ้องและดำเนินคดีทางแพ่ง จนศาลมีคำพิพากษาให้ลูกจ้างชดใช้หนี้ค่าบัตรเครดิตดังกล่าว   อย่างไ...
24/Aug/2018
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูล ณ 2 กันยายน 2561
  จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ...
07/May/2018
ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ CLICK ที่นี่ครับ...
05/Sep/2017
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ...
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ...
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an...
12/May/2017
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ถือเป็นการหมิ่นประมาทมั้ยคะ โดย ทนายพร กันยายน 20, 2018, 10:49:33 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] อยากรู้ว่าคดีครอบครองยาไอซ์0.15 กรัมมีโทษกี่เดือนหรือกี่ปีค่ะ โดย ทนายพร กันยายน 20, 2018, 10:43:47 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] โดนปฏิบัติไม่เป็นธรรม กลั่นแกล้ง และเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดย ทนายพร กันยายน 20, 2018, 10:37:09 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] กรณีผมถือว่าเป็นชู้และสามารถถูกฟ้องร้องหรือป่าวครับ โดย ทนายพร กันยายน 20, 2018, 10:27:41 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] เกี่ยวกับคดียา พึ่งโดนครั้งแรก โดย ทนายพร กันยายน 20, 2018, 10:13:13 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดย yoyofach กันยายน 18, 2018, 02:25:55 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] คดียาเสพติดครับ โดย ทนายพร สิงหาคม 09, 2018, 01:24:14 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สอบถามเรื่องคดี โดย ทนายพร สิงหาคม 09, 2018, 12:58:21 AM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00...

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61 กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื...

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา