"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งมาฆบูชา มีนาคม 2561 สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ให้กอปรไปด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะคนที่ลำบากและด้อย...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างโดยประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ศาลแรงงานต้องพิจารณาไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ แล้ววินิจฉัยไปตามรูปคดี ไม่ใช่ด่วนยกฟ้อง
ทั้งนี้เป็นไปคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๒๑/๒๕๕๙   คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง จำเลยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๐ ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณภาพ และหัวข้อเกี...
20/Feb/2018
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานทุกฉบับ
          คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเ...
23/Feb/2018
18 มกราคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.....โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง แม้ขาดส่งเป็นระยะเวลานานมาก ก็กลับเข้าได้รับสิทธิเท่าเดิม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2561  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว   สาระสำคัญ คือ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการ...
16/Jan/2018
‘ปิดงานมิตซูแอร์’ : ความเกลียดกลัวสหภาพแรงงาน คัดออกเพื่อถางทางเดินทุนให้ราบเรียบ
บทความนี้เขียนขึ้นมาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางที่กระแสสังคมโดยเฉพาะทาง social media โหมกระหน่ำโจมตีสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ประเทศไทย ภายหลังที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเ...
16/Jan/2018
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2560
          click หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ...
27/Dec/2017
ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างงานหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2561
...
18/Dec/2017
การแถลงข่าว “สถานการณ์การเลิกจ้างคนงานกับข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมที่ยังรอการปฎิรูป”
ใบแถลงข่าว “สถานการณ์การเลิกจ้างคนงานกับข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมที่ยังรอการปฎิรูป” วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00–11.20 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ มักกะสัน กรุงเทพม...
12/Dec/2017
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ click ที่นี่ครับ...
05/Sep/2017
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ...
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ...
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an...
12/May/2017
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่ 6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา (นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://t.co/GDCqwj1hKL?amp=1...
06/Apr/2017
18 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ ...
21/Mar/2017
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รับเหมาโดนโกง โดย i3adfish มีนาคม 12, 2018, 07:48:34 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] การตรวจสารเสพติดแบบ เช็ดเหงื่อ โดย PaaN Kanchanadith มีนาคม 06, 2018, 08:42:38 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] การจ่ายเงินชดเชย โดย ทนายพร มีนาคม 04, 2018, 03:23:59 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ถูกบริษัทบอกเลิกจ้าง และไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ โดย ทนายพร มีนาคม 04, 2018, 03:18:48 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] บริษัท กำลังจะเลิกจ้าง ช่วยแนะนำหน่อยคับ โดย ทนายพร กุมภาพันธ์ 11, 2018, 01:42:05 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดย ทนายพร กุมภาพันธ์ 11, 2018, 01:28:06 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน โดย ทนายพร กุมภาพันธ์ 11, 2018, 01:20:34 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ครอบครองยาเสพติดประเภท1(แอมเฟตามีน)จำนวน6เม็ด โดย ทนายพร กุมภาพันธ์ 11, 2018, 01:16:57 AM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

สนช.ผ่านร่าง กม.คืนสิทธิ 9.3 แสนคน กลับเป็นผู้ประกันตน ม.39 แล้ว- 18 กพ. 61- hfocus สนช.ผ่านร่าง กม.คืนสิทธิ 9.3 แสนคน กลับเป็นผู้ประกันตน ม.39 แล้ว- 18 กพ. 61- hfocus

สนช.เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน คืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกว่า 9.3 ...

ศาลฎีกาสั่งรื้อ”อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา” รร.หรูระดับ 5 ดาว จ.ตรัง 25 มค.61-Spring News ศาลฎีกาสั่งรื้อ”อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา” รร.หรูระดับ 5 ดาว จ.ตรัง 25 มค.61-Spring News

ศาลจังหวัดตรังอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา  สั่งรื้อโรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม 5 ดาวม...

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ 26 มค. 2561 - ไทยพับลิก้า สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ 26 มค. 2561 - ไทยพับลิก้า

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/...

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำ ประชุมมาราธอน 7ชม.คลอด7อัตรา 8-20บาท/วัน - 17 มค. 61 ประชาชาติธุรกิจ เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำ ประชุมมาราธอน 7ชม.คลอด7อัตรา 8-20บาท/วัน - 17 มค. 61 ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 17 มกราคม นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19...

อธิบดีกสร. ยันทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเต็มที่ เพื่อหาข้อยุติ บ.มิตซูบิชิ-ลูกจ้าง - เดลินิวส์ 15 มกราคม 61 อธิบดีกสร. ยันทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเต็มที่ เพื่อหาข้อยุติ บ.มิตซูบิชิ-ลูกจ้าง - เดลินิวส์ 15 มกราคม 61

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

" เมื่อโดนตำรวจ "เรียก" หรือ "จับ" ตามหมาย "

      ที่มา : สำนักกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ...

เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!!  คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560 เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!! คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน  อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพรา...

การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง :  แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560 การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง : แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560

ในยุคที่สังคมและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจสามารถเคลื่อนย้า...

รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw

การเข้าเสนอชื่อกฎหมายโดยประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 และ 25...

7 เรื่องต้องรู้: อ่าน “รัฐธรรมนูญ 2560” ฉบับเร่งรัด เมื่อ 6 เม.ย. 2560 โดย iLaw 7 เรื่องต้องรู้: อ่าน “รัฐธรรมนูญ 2560” ฉบับเร่งรัด เมื่อ 6 เม.ย. 2560 โดย iLaw

ก่อนอื่นขอทวนความจำกันก่อนว่า รัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดเกล้าเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสู...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา