"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ลูกจ้างหยุดงานโดยลาป่วยพร้อมกัน เพื่อขอให้นายจ้างขึ้นเงินเดือนและโบนัส แม้มีใบรับรองแพทย์แต่ก็ถือว่าเป็นพฤติการณ์จงใจ ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๗๐ – ๗๗๕/๒๕๖๐ เรื่อง ลูกจ้างหยุดงานด้วยการ “ลาป่วยพร้อมกัน” พร้อมขอใบรับรองแพทย์เพื่อกดดันให้จำเลยขึ้นเงินเดือนและโบนัสตามหนังสือเวียน พฤติการณ์เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย นายจ้างจึงชอบที่จะเลิกจ้างได้

 

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์กับพวกทำงานตำแหน่งวิศวกร หัวหน้า ส่วนฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

จำเลยให้การว่าก่อนจำเลยเลิกจ้าง โจทก์ทั้ง ๖ คน ซึ่งเป็นตัวแทนลูกจ้าง ได้ยื่นข้อเรียกร้องเงินโบนัสประจำปี มีการเจรจาต่อรองกันจนได้ข้อยุติและนำไปจดทะเบียน

 

โจทก์ทั้ง ๖ คน ได้นัดหยุดงานโดยใช้สิทธิลาป่วย มีการไปขอใบรับรองแพทย์ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย

 

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษา ยกฟ้อง

 

ศาลอุทธรณ์ฯ เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุ มีการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันใหม่ระหว่างจำเลย กับสหภาพแรงงาน อ. ที่โจทก์ทั้ง ๖ คน สังกัดอยู่จนได้ข้อยุติมีการนำไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และมีข้อสรุปเรื่องการจ่ายเงินเดือนพร้อมโบนัสประจำปี ๒๕๕๘ จ่ายในปี ๒๕๕๙

 

ต่อมามีหนังสือเวียนของพนักงานจำเลยไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว เนื้อหาหนังสือปลุกระดม ให้พนักงานหยุดงานด้วยการลาป่วยพร้อมขอใบรับรองแพทย์มาแสดงกับจำเลย กดดันให้จำเลยขึ้นเงินเดือน และโบนัสตามหนังสือเวียน กำหนดนัดหยุดงานด้วยการลาป่วยให้ไปขอใบรับรองแพทย์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และนัดรวมตัวกันหน้าบริษัทในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โจทก์ทั้ง ๖ คน รวมตัวกันลาป่วย

 

หลังเกิดเหตุจำเลยทำการสอบสวนแล้ว ได้รับพนักงานบางคนกลับ แต่ไม่รับกลับ ๑๔ คน รวมทั้งโจทก์ทั้ง ๖ คน

 

พฤติการณ์ของโจทก์กับพวกดังกล่าวเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงชอบที่จะเลิกจ้างได้ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าหยุดงานเพียงวันเดียวไปพบแพทย์ คนละโรงพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ หากไม่ป่วยจริงแพทย์คงไม่ออกหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้

 

อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

 

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย01/Nov/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา