ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2561-2516

คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2558    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2557    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2556    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2555    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2554    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2553    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2552    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2551    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2547    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2546    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2545    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2544    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2541    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2540    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2539    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2538    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2537    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2536    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2535    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2534    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2533    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2532    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2531    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2530    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2529    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2528    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2527    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2526    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2524    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2523    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2522    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2521    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2520    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2519    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2517    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2518    
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2516  


16/Aug/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 9 ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงแรงงาน , กรุงเทพธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 63 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 9 ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงแรงงาน , กรุงเทพธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื...

แจงแรงงานข้ามชาติถูกก.ม.ได้สิทธิคุ้มครองเท่าแรงงานไทย , เดลินิวส์ 3 กุมภาพันธ์ 63 แจงแรงงานข้ามชาติถูกก.ม.ได้สิทธิคุ้มครองเท่าแรงงานไทย , เดลินิวส์ 3 กุมภาพันธ์ 63

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่นายฮวน ซานทานเด...

แห่ตั้ง 200 บริษัทแรงงานต่างด้าว โขกหัวคิว 3 เท่าตัว , ประชาชาติธุรกิจ 25 มกราคม 63 แห่ตั้ง 200 บริษัทแรงงานต่างด้าว โขกหัวคิว 3 เท่าตัว , ประชาชาติธุรกิจ 25 มกราคม 63

ธุรกิจจัดหาแรงงานต่างด้าวบูม 200 บริษัทลุยแย่งเค้ก ตั้งบริษัทลูกฟันกำไรส่วนต่าง 3 เท่าตัว ผู้ประกอบก...

กสร.ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เสริมสร้าง CSR ในสถานประกอบการ , กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 63 กสร.ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เสริมสร้าง CSR ในสถานประกอบการ , กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 63

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร....

คาบลูกคาบดอก : สวัสดิการแรงงานประมง , ไทยรัฐ 25 มกราคม 63 คาบลูกคาบดอก : สวัสดิการแรงงานประมง , ไทยรัฐ 25 มกราคม 63

ในเดือน เม.ย. ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย ต้องเผชิญกับ ปัญหากีดกันทางการค้า หรือการตัดสิทธิ์ จีเอสพี จาก ส...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๘/๒๕๖๐   คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษ...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา