ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

รวมกฎหมายแรงงานที่สำคัญ (ป.พ.พ. / แรงงานสัมพันธ์ / คุ้มครองแรงงาน / เงินทดแทน / ประกันสังคม / จัดตั้งศาลแรงงาน / ผู้รับงานไปทำที่บ้าน / ความปลอดภัย) update ทุกฉบับแก้ไข พฤศจิกายน 2562

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) 2468 (ฉบับรวม 58 ฉบับ)  
CLICK

 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
CLICK

 

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522  (ฉบับรวม 3 ฉบับ คือ แก้ไข พ.ศ. 2522 , แก้ไข พ.ศ. 2550 , แก้ไข พ.ศ. 2558)
CLICK

 

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับรวม 4 ฉบับ คือ แก้ไข พ.ศ. 2533 , แก้ไข พ.ศ. 2537 , แก้ไข พ.ศ. 2542 , แก้ไข พ.ศ. 2558)
CLICK

 

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 (ฉบับรวม 2 ฉบับ คือ แก้ไข พ.ศ. 2537 , แก้ไข พ.ศ. 2561)
CLICK

 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับรวม 7 ฉบับ คือ แก้ไข พ.ศ. 2541 , แก้ไข พ.ศ. 2551 , แก้ไข พ.ศ. 2551 , แก้ไข พ.ศ. 2553 , แก้ไข พ.ศ. 2560 , แก้ไข พ.ศ. 2560 , แก้ไข พ.ศ. 2562)  
CLICK

 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553
CLICK

 

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
CLICK16/Nov/2019

เกาะติดข่าวกฎหมาย

จ้างงานเผชิญจุดเปลี่ยน ธุรกิจดึงเทคโนโลยีทดแทนคน , กรุงเทพธุรกิจ 2 ธันวาคม 2562 จ้างงานเผชิญจุดเปลี่ยน ธุรกิจดึงเทคโนโลยีทดแทนคน , กรุงเทพธุรกิจ 2 ธันวาคม 2562

"เอกชน" ชี้ปมสงครามการค้า-บาทแข็ง ทำธุรกิจซบ ส่งผลลดโอที-โบนัส ปัดยังไม่มีแผนเลิกจ้าง เหตุ...

จับตา 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ใช้มาตรา 75 มากสุดปี 62 , กรุงเทพธุรกิจ 2 ธันวาคม 62 จับตา 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ใช้มาตรา 75 มากสุดปี 62 , กรุงเทพธุรกิจ 2 ธันวาคม 62

ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ รับเหมาค่าแรง  คือ 3 อุตสาหกรรมที่ใช้ มาตรา 75 ลดพนักงาน ปิดโรงงาน ชั่วค...

ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงคุ้มครองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง เตรียมบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา , PPTV Online 30 ต.ค. 2562 ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงคุ้มครองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง เตรียมบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา , PPTV Online 30 ต.ค. 2562

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่...

กลุ่มลูกจ้างร้อง กลุ่มลูกจ้างร้อง "หม่อมเต่า" หลังถูกลอยแพปมโอนย้ายกิจการ , THAIPBS 30 ตุลาคม 62

50 ชีวิตถูกลอยแพ! กลุ่มลูกจ้าง บริษัท บอดี้ แฟชั่น สาขาบางพลี ยื่นหนังสือถึง "รมว.กระทรวงแรงงาน...

สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน, PPTV Online 29 ต.ค. 2562 สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน, PPTV Online 29 ต.ค. 2562

29 ต.ค.2562  นายมนัส โกศล  ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ให้สัมภาษ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๘/๒๕๖๐   คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษ...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา