ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

“สมชัย” ชี้ยิ่งปลดล็อกช้า ก็ตั้งพรรคใหม่ไม่ได้ เหตุเวลาดำเนินการไม่พอ - มติชนออนไลน์ 22 พ.ย.60

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความกังวลที่ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองอาจส่งผลกระทบถึงการขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ว่าพรรคการเมืองใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด ตั้งยาก อยู่ยาก ยุบง่าย

 

โดย 1.การตั้งต้องมีสมาชิกก่อตั้ง 500 คน และมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท โดยสมาชิกก่อตั้งทุกคนต้องมีส่วนในการจ่ายอย่างน้อยคนละ 1,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท 2.ก่อนยื่นจดทะเบียน ต้องจัดประชุมผู้ก่อตั้งพรรค เพื่อกำหนดชื่อพรรค นโยบายพรรค เลือกหัวหน้าและกรรมการบริหาร ฯลฯ โดยต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน 3.ยื่นคำขอจดทะเบียนพรรคใหม่ กกต.ขอเวลาในการตรวจสอบเอกสารประมาณ 2 เดือน หากเอกสารไม่ถูกต้อง กกต.ก็ให้โอกาสแก้ไขอีก 2 เดือน หากแก้ไขไม่ทันในกำหนดก็สิ้นสภาพ

 

“ประมาณการเวลา ขั้นที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนภายในของพรรค แต่น่าจะต้องมีเวลาเตรียมการประมาณ 2 เดือน ขั้นที่สองตีว่า ประมาณ 1 เดือน ขั้นที่สาม ประมาณว่า 2-4 เดือน ดังนั้นหากรวมเวลาทุกขั้นตอน น่าจะใช้เวลาประมาณ 5-7 เดือน ถ้ายังไม่มีการปลดล็อกให้จดทะเบียนพรรคใหม่ได้ เวลาดังกล่าวก็จะกินเข้าไปใกล้วันเลือกตั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 มากขึ้นเรื่อยๆ และมีความเป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองใหม่อาจก่อตั้งไม่ทัน เพราะหลังกระบวนการตั้งพรรค ยังต้องมีการจัดตั้งสาขาพรรคใน 4 ภาค และให้มีตัวแทนในจังหวัดที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร และกระบวนการทำไพรมารีโหวตเพื่อคัดสรรผู้สมัครอีก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะตอบคำถามที่ 1 ของท่านนายกฯได้อย่างไร”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำถามข้อที่ 1 ใน 6 คำถามที่นายกรัฐมนตรีถามต่อประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ถามว่า วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างหรือไม่ การที่มีแต่พรรคการเมืองเดิม นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่27/Nov/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61 ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงผลหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณสมบัติ จป.วิชาชีพ&...

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00...

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61 กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื...

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา