ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

คาบลูกคาบดอก : สวัสดิการแรงงานประมง , ไทยรัฐ 25 มกราคม 63

ในเดือน เม.ย. ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย ต้องเผชิญกับ ปัญหากีดกันทางการค้า หรือการตัดสิทธิ์ จีเอสพี จาก สหรัฐฯ ส่วนมาตรการจะหนักจะเบา จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยแค่ไหนต้องเฝ้าระวังกันต่อไป


ที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจาก มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มาแล้วหลายรอบ เช่น ปัญหา การละเมิดสิทธิและเสรีภาพแรงงานประมง แรงงานเด็กและสตรี หรือมาตรฐานการบิน ถูกปักธงแดง กว่าจะแก้ปัญหาลดผลกระทบได้เล่นเอาหืดขึ้นคอ


ในส่วนของ การแก้ปัญหาแรงงานประมง รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานที่มี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นเจ้ากระทรวง ให้ปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง ที่ประกาศใช้ เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงในด้านการประกันสุขภาพและสวัสดิการ ที่มีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา


หลักเกณฑ์สำคัญของประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง เรื่องวิธีการ และเงื่อนไข การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมงพ.ศ.2562 มีสาระสำคัญดังนี้


การคุ้มครองด้านสุขภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เจ้าของเรือ ต้องจัดให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว


เงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย โดยให้ เจ้าของเรือจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 บาท ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนด สำหรับ แรงงานประมงต้อง หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ ในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน


จัดสิทธิประโยชน์เงินทดแทน กรณีแรงงานประมง ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ให้ เจ้าของเรือ จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 30 ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดแล้วคูณด้วย 30 วัน เป็นระยะเวลา 180 เดือน


กรณีแรงงานประมงเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ให้ เจ้าของเรือ จ่ายค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับผู้จัดการงานศพแรงงานประมง รวมทั้ง เงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุดคูณด้วย 30 วัน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้กับบุคคลที่แรงงานประมงทำหนังสือระบุให้เป็นสิทธิ์ ถ้ามิได้ระบุเป็นหนังสือเอาไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายจำนวนเท่ากัน


อย่างไรก็ดีกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม ทุกประเภทและทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ให้เป็นมาตรฐานของการใช้แรงงานแบบสากลโดยยึดหลักมนุษยธรรม.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 03/Feb/2020

เกาะติดข่าวกฎหมาย

จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี , THAIPBS 1 กค. 63 จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี , THAIPBS 1 กค. 63

ทส. เปิดตัวโครงการจ้างงานชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 16,488 คนช่วยปลูกป่า สำรวจทรัพยากรธร...

พนักงานองค์การค้า สกสค.ร้องจ่ายเงินค่าจ้าง , THAIPBS 1 กค. 63 พนักงานองค์การค้า สกสค.ร้องจ่ายเงินค่าจ้าง , THAIPBS 1 กค. 63

วันที่ 2 ก.ค. สหภาพแรงงานองค์การค้าของ สกสค.ประชุมหาทางออกและเตรียมร้องศาลแรงงานและศาลปกครอง เพื่อขอ...

ข่าวดี!!! โรงงานเปิดรับแรงงานใหม่เพิ่ม 1.2 แสนคนสูงสุดรอบ 3 ปี , โพสต์ทูเดย์ 30 มิย. 63 ข่าวดี!!! โรงงานเปิดรับแรงงานใหม่เพิ่ม 1.2 แสนคนสูงสุดรอบ 3 ปี , โพสต์ทูเดย์ 30 มิย. 63

ยอดขอใบอนุญาต รง.4 ช่วง 6 เดือนแรก 1,702 ราย พุ่ง 10.22% สวนทางโควิด ตั้งโต๊ะจ้างงานเพิ่มอีก 1.2 แสน...

"ประกันสังคม" เปิดให้แรงงานอิสระอายุเกิน 60 ปี อายุไม่เกิน 65 ปี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 , กรุงเทพธุรกิจ 29 มิย.63

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ป...

ทางออกวิกฤติแรงงาน , คมชัดลึก 29 มิย.63 ทางออกวิกฤติแรงงาน , คมชัดลึก 29 มิย.63

ทางออกวิกฤติแรงงาน โดย... อนุสรณ์ ธรรมใจ   วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิฟรีดดริด เ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63 ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์...

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563 ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD...

คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563 คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน กรณีจำเลยที่ 1 มีคำสั่งยกคำร้องที...

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา