ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

14 ตุลาคม 2565 : ศาลแรงงาน เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีเเรงงาน และศาลแรงงานเคลื่อนที่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1 คนใหม่ ย้ำพร้อมสนองนโยบาย ปธ.ศาลฎีกา เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีแรงงาน , nationtv

น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1  เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำเเหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ว่า ภายหลังที่ตนเข้ารับตำเเหน่ง ได้เข้าพบ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา , นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา เเละนายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการ โดยได้กำหนดนโยบาย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบาย รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ของประธานศาลฎีกา


อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 จึงกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 


1.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวก ให้แก่คู่ความที่มาติดต่อราชการ โดยจะมีการดำเนินการศาลแรงงานเคลื่อนที่ หรือศาลแรงงาน สาขาสมุทรปราการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

2.เน้นการไกล่เกลี่ยเป็นหลัก โดยจะจัดให้มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คู่ความได้รับความสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว 

 

3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบ ในศาลแรงงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน17/Oct/2022

เกาะติดข่าวกฎหมาย

23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน 23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นางกุกไก่ เฉิบโพธิ์กลาง ...

17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน  , BBC 17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน , BBC

กระทรวงแรงงาน เร่งติดตามปัญหาบริษัทนายหน้าส่งแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ฤดูกาลปี 2565 หลัง...

14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ 14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ

กรมการจัดหางาน เร่งรัดนายจ้างชำระเงิน + ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในกำหนด 15 ต.ค. 65 พร้อมแจงแนว...

12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา