ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516 ถึงปี 2558

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖

 10/Sep/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน 23 ตุลาคม 2565 : อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราชเฮ! ศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยกว่า 1.7 ล้าน , มติชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นางกุกไก่ เฉิบโพธิ์กลาง ...

17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน  , BBC 17 ตุลาคม 2565 : เก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ ผลสำรวจชี้มีคนงานไทยเพียง 10 % ที่ทำรายได้ถึงหลักแสน , BBC

กระทรวงแรงงาน เร่งติดตามปัญหาบริษัทนายหน้าส่งแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ฤดูกาลปี 2565 หลัง...

14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ 14 ตุลาคม 2565 : ย้ำ!จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้ , กรุงเทพธุรกิจ

กรมการจัดหางาน เร่งรัดนายจ้างชำระเงิน + ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในกำหนด 15 ต.ค. 65 พร้อมแจงแนว...

12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2565 : ก.แรงงาน เร่งตามเงินประกัน ธ.ก.ส. จ่ายเข้าบัญชีแรงงานเก็บเบอร์รี่สัปดาห์หน้า , เดลินิวส์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา