"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516 ถึงปี 2558

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖

 10/Sep/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา