ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516 ถึงปี 2558

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖

 10/Sep/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

โค้งสุดท้ายแล้ว! ประกันสังคมแจงคืนสิทธิ-มีสุข ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้ภายใน 19 เม.ย.นี้ , ประชาชาติธุรกิจ 18 เมย. 62 โค้งสุดท้ายแล้ว! ประกันสังคมแจงคืนสิทธิ-มีสุข ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้ภายใน 19 เม.ย.นี้ , ประชาชาติธุรกิจ 18 เมย. 62

“อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนิน...

ไทย–ไอแอลโอ ลงบันทึกความเข้าใจยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน , ข่าวสด 11 เมย.62 ไทย–ไอแอลโอ ลงบันทึกความเข้าใจยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน , ข่าวสด 11 เมย.62

รมว.แรงงาน เปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งไอแอลโอ ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 24 ประเท...

เปิดสิทธิประโยชน์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างอะไรบ้าง ?, Kapook.com 9 เม.ย.62 เปิดสิทธิประโยชน์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างอะไรบ้าง ?, Kapook.com 9 เม.ย.62

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2562 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ! พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเพียบ มาเช็กเลยว่า...

ล้งตะวันออกวิกฤตแรงงานเถื่อน 40% รัฐจับกุมหนักฤดูผลไม้ทำส่งออกแสนล้านสะเทือน , ประชาชาติธุรกิจ 8 เมษายน 2562 ล้งตะวันออกวิกฤตแรงงานเถื่อน 40% รัฐจับกุมหนักฤดูผลไม้ทำส่งออกแสนล้านสะเทือน , ประชาชาติธุรกิจ 8 เมษายน 2562

“สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด” รับแทบทุกล้งมีแรงงานไม่ถูกกฎหมาย 20-40% เสนอรัฐผ...

  กลางปี 62 รับแรงงานเพิ่ม 3 หมื่นตำแหน่ง งานขาย-บัญชี-วิศวะ แชมป์สูงสุด, ประชาชาติธุรกิจ 5 เมย.62 กลางปี 62 รับแรงงานเพิ่ม 3 หมื่นตำแหน่ง งานขาย-บัญชี-วิศวะ แชมป์สูงสุด, ประชาชาติธุรกิจ 5 เมย.62

ต้องยอมรับว่าในปี 2651 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสงครามการค้า รวมถ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา