ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516 ถึงปี 2558

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๔๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๖

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๕

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๔

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๓

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๒๐

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๙

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๑๖

 10/Sep/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61 ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงผลหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณสมบัติ จป.วิชาชีพ&...

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00...

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61 กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื...

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา